Daily Archives: July 31, 2017

Vendime date: 21/12/2016

Vendim Nr.27 -Per mbarimin e mandatit te keshilltarit z.Rustem Rakip Duka. 21 12 2016 Vendim Nr.28 -Per mbarimin e mandatit te keshilltarit z.Florian Bib Bardhi. 21 12 2016 Vendim Nr.29 -Per dhenien e mandatit te kes ...

Vendime date: 20/07/2017

Vendim Nr.17 -Buxheti Afatmesem 2018-2020. 20 07 2017 Vendim Nr.18 -Buxheti Afatmesem 2018-2020. 20 07 2017 Vendim Nr.19 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri ...

Close