Daily Archives: April 12, 2018

Vendime date: 21/03/2018

Vendim i rregullores kompetencat dhe detyrat e administrates se Keshillit te Qarkut Vlore 21 03 2018 Njoftim 21 03 2018 Permbajtja 21 03 2018 Vendim Nr.2 -Per miratimin e rregullores se brendshme "per miratimin e a ...

Close