Daily Archives: July 31, 2018

Vendime date: 27/06/2018

Rendi i Dites 27 06 2018 Shprehje ligjshmerie vendimet e Keshillit te Qarkut Vlore 27 06 2018 Vendim Nr. 19 Per dhenien e mandatit te keshilletarit te Keshillit te Qarkut Vlore z.Mujo Andon Shakaj 27 06 2018 Vendim ...

Close