Daily Archives: December 28, 2018

Vendime date: 20/12/2018

Projekt buxgheti afatmesem perfundimtar 2019-2021 20 12 2018 Dergojm per shprehje ligjeshmerie vendimet e Keshillit te Qarkut Vlore 20 12 2018 Vendim Nr.44 Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per ...

Close