Daily Archives: April 24, 2019

Vendime date: 05/04/2019

Vendim Nr.1 Shtese ne buxhetin e Keshillit te Qarkut te vitit 2019, miratuar me VKQ Nr 47 Dt.20.12.2018 05 04 2019 Vendim Nr.2 Per miratimin e tavaneve pergatitore per program buxhetin Afat-Mesem 2020-2022 05 04 2019 ...

Close