Daily Archives: September 30, 2019

Vendime date: 03/07/2019

Raporti per monitorimin dhe zbatimin e Buxhetit 4 mujor 2019 03 07 2019 Raporti per monitorimin dhe zbatimin e Buxhetit 8 mujor 2019 03 07 2019 Vendim Nr.9 Per miratimin e projekt dokumentin e pare te PBA 2020 2022 ...

Close