Daily Archives: October 16, 2019

Vendime date: 13/09/2019

Vendim Nr.1 Per vertetimin e mandateve te anetareve te Keshillit te Qarkut Vlore 13 09 2019 Vendim Nr.2 Per zgjedhjen e Kryetarit te Keshillit te Qarkut Vlore 13 09 2019 Vendim Nr.3 Per zgjedhjen e Zevendeskryetarit ...

Close