30 korrik 2018 Mblidhet sot Komisioni i Mbrojtjes së Tokës

30 korrik 2018 Mblidhet sot Komisioni i Mbrojtjes së Tokës

30 korrik 2018 Mblidhet sot Komisioni i Mbrojtjes së Tokës

Mblidhet sot Komisioni i Mbrojtjes së Tokës , i drejtuar nga kryetari Këshillit të Qarkut Vlorë z. Ervis Moçka. Përbërja, organizimi dhe funksionimi këtij Komisioni parashikohen nga ligji nr. 9244 i vitit 2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”. Ky komision mblidhet për herë të parë në bazë të urdhrit të kryetarit të tanishëm të Qarkut Vlorë z. Moçka. Të pranishëm në mbledhje ishin anëtarët e KMT –së sipas VKQ ,Prefekti i Qarkut Vlorë, Drejtori i Policisë së Qarkut Vlorë , kryetarët e bashkive Himarë, Delvinë, Finiq, Konispol, Drejtori i Bordit të kullimit , Drejtori i Baseneve , Drejtoresha e QTTB-së , DAMT Qarkut Vlorë , ZAMT Delvinë, ZAMT Sarandë , Shërbimi pyjor Finiq, përfaqësues nga drejtoria e bujqësisë qarku Vlorë , Drejtori i ARM-së.

Sekretarja e komisionit të KMT-së, dhe drejtoresha e DAMT-së raportoi mbi situatën aktuale të tokës bujqësore dhe punës së kryer në bazë të evidentimit të raportimeve nga shtatë bashkitë e qarkut Vlorë.
Kryetari i Qarkut theksoi se kjo mbledhje është shumë e rëndësishme dhe mblidhet për rehabilitimin , evidentimin e tokës bujqësore dhe faktorët natyror dhe njerëzor që ndikojnë në funksionin e saj.
Së pari u diskutua mbi rëndësinë e 40 % e taksës së tokës bujqësore që si detyrim ligjor duhet të vihet në dispozicion për rehabilitimin e tokave bujqësore.
Së dyti u ra dakort për ngritjen e një komisioni me specialist të fushës për të evidentuar devijimet e shtretërve të lumenjve .
Pika tjetër e diskutimit ishte mbi mundësitë që ka Bordi i kullimit për pastrimin e kanaleve të para, të cilat janë në administrimin e tij si funksion kryesor.
Një pikë e fortë e diskutimit nga anëtarët e komisionit, kryesisht nga kryetarët bashkive të cilët kërkonin nga bordi i kullimit një bashkëpunim ndërinstitucional midis aktorëve lokal dhe vendorë.
Të gjitha rekomandimet do të paraqiten dhe diskutohen si projektvendime në mbledhjen e Këshillit të Qarkut Vlorë.

Related Articles

Close