Aktivitete

15 tetor 2019

Sot është organizuar ceremonia e 75-vjetorit të Çlirimit të qytetit të Vlorës nga pushtuesit nazifashistë.
Me këtë rast në Varrezat e Dëshmorëve në Vlorë ishin të pranishëm Zv/Kryeministri z.Erjon Braçe, kryetari i bashkisë së Vlorës, Z.Dritan Leli, kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë z. Ervis Moçka, deputetët z. Edi Leka ,znj.Vilma Bello, z. Fate Velaj, Prefekti si dhe drejtues të tjerë , veteranë, familjarë të dëshmorëve të rënë në luftë, qytetarë etj.
Ata e përkujtuan këtë festë me një vlerësim maksimal, si ditën më të rëndësishme historike të Vlorës, ditë në të cilën qyteti arriti të çlirohej nga forcat pushtuese.
Pas vendosjes së kurorave me lule tek lapidari i Dëshmorëve, të pranishmit folën për rëndësinë e çlirimit të qytetit, duke e cilësuar atë rrjedhojë të përpjekjeve, luftës dhe sakrificave deri në vetëflijim, të bijve dhe bijave më të mira, që u ngritën me armë në dorë kundër pushtuesit.
Lavdi dëshmorëve të Atdheut!
Gëzuar Festën e Çlirimit të qytetit të Vlorës!
Nderim dhe respekt për çdo të rënë në LANÇ!

21 qershor 2019

Zhvillohet mbledhja e 5-të e Komitetit monitorues të Programit ndërkufitar Interreg IPA Greqi-Shqipëri 2014-2020, në të cilin Këshilli i Qarkut Vlorë bën pjesë si anëtar me të drejtë vote.

20 qershor 2019

Më datë 20 qershor 2019 Këshilli I Qarkut Vlorë organizoi takimin e dytë të projektit “Pharem: Zhvillimi dhe aplikimi i një sistemi të bazuar në procese të avancuar oksidimi për trajtimin e ujërave të ndotura spitalore me qëllim largimin e përbërësve farmaceutike me qëndrueshmëri të lartë në mjedisin ujor”, i cili po zbatohet në kuadër të programit ndërkufitar Interreg IPa greqi-Shqipëri2014-2020. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të palës greke që janë edhe partnerë liderë të projektit: Universiteti i Janinës – Komiteti i Kërkimit, departamenti i Kimisë; Administrata e decantralizuar e Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore dhe nga pala shqiptare: Këshilli i Qarkut Vlorë, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë dhe Spitali Rajonal i Vlorës. Takimi u zhvillua në dy raunde. Në pjesën e parë partnerët u mirëpritën nga drejtoresha e Spitalit Rajonal të Vlorës znj Mersini
për t’u njohur konkretisht me detajet specifike të terrenit, ku do fokusohet veprimi pilot i projektit. U diskutuan çështjet aktuale dhe problematikat mbi monitorimin e përbërësve farmaceutikë në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza në spital dhe për zhvillimin e planit pilot të bazuar në reaktorët fotokatalizues për degradimin e plotë të përbërësve farmaceutikë të përzgjedhur në rrjedhat e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura.
Në pjesën e dytë takimi u zhvendos në ambjentet e Këshillit të Qarkut për të diskutuar mbi çështje të zbatimit të projektit, planin e aktiviteteve dhe afatet kohore. Çështjet u fokusuan sipas paketave të punës, duke bërë të njohur ecurinë e secilit partner si dhe problematikat e hasura. U diskutuan gjithashtu modalitetet dhe detajet mbi veprimin pilot dhe u përcaktuan afatet kohore që do të duhet të respektohen nga secili partner, në mënyrë që projekti të zbatohet në mënyrë korrekte dhe koherente.

5 shkurt 2019

Ditën e martë më 5 shkurt 2019 Këshilli i Qarkut Vlorë organizoi një takim informues për projektin ndërkufitar SAVE WATER: Përmirësimi i menaxhimit të ujit dhe infrastrukturës së furnizimit me ujë përmes teknologjisë SMART, politikave dhe instrumenteve. Në këtë takim ishin ftuar palët e interesuara që janë edhe përfituesit kryesorë të rezultateve të zbatimit të këtij projekti: Bashkia Vlorë, Njësia administrative Novoselë, Ndërrmarja e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik, Vlorë. Takimin e hapi kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, z. Ervis Moçka, i cili theksoi rëndësinë e këtij takimi për një zbatim sa më të lehtë dhe koherent të projektit, që konsiston në bashkëveprimin e palëve mbi një situatë konkrete dhe të përditësuar të çështjes së furnizimit me ujë në zonën pilot. Takimin e përshëndeti drejtori i Ndërrmarjes së Ujësjellës Kanalizimeve Vlorë z. Dorjan Xhelili, ndërsa ofroi gjithë bashkëpunimin dhe lehtësirat e nevojshme përmes ekspertëve të institucionit që ai drejton. Pas prezantimit të projektit nga menaxherja e projektit znj Valbona Avdullaj, të mbështetur edhe nga ekspertë të fushës hidrike dhe elektronike, takimi u fokusua në diskutimin e çështjeve të tilla si: përditësimi i informacionit mbi ekzistencën e inisiativave të tjera të kësaj fushe në zonën e pilotimit; mbi materialet mbështetëse që do të ndihmojnë në hartimin e hartave GIS dhe Bazës së të dhënave, mbi praktikat më të mira në menaxhimin e ujit të pijshëm si dhe planet ekzistues të veprimit në këtë fushë.
Prania, jo vetëm e drejtuesve të institucioneve të ftuara, por edhe i specialistëve të fushës ofroi cilësi të diskutimit të çështjeve dhe problematikave përmes ofrimit të alternativave të mundshme të zgjidhjeve të tyre, në funksion të përmbushjes së qëllimit final të projektit SAVE WATER: Monitorimi cilësor dhe sasior i furnizimit me ujë të pijshëm të banorëve të zonës Novoselë.

Për një informacion më të detajuar, prezantimi i projektit: Prezantim në shqip per SAVE WATER

24 janar 2019

Ceremonia e 100 vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit.
Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlore z. Ervis Mocka mori pjesë në ceremoninë e 100 vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit, organizuar nga bashkia Vlore. Në këtë aktivitet morën pjesë autoritete të larta të qeverisë shqiptare, autoritete lokale, deputetë dhe qytetarë të Vlorës.

20 dhjetor 2018

Në datë 20.12.2018 u mblodh këshilli i qarkut Vlorë në mbledhjen e rradhës, që përkon edhe me mbledhjen e fundit për vitin 2018.
Në këtë mbledhje u shqyrtuan 9 pika sipas rendit të ditës:
 Për miratimin e P/V Mbi strukturën organizative të Këshillit të Qarkut Vlorë për vitin 2019
 Për miratimin e P/V Për miratimin e buxhetit afatmesëm 2019-2021
 Për miratimin e P/V Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe buxhetit vjetor 2019
 Për miratimin e P/V Për miratimin e Projekt Buxhetit 2019
 Informacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të aktivit afat-gjatë (automjet BENZ) viti 2018
 Për miratimin e P/V Për miratimin e programit model të transparencës së Këshillit të Qarkut Vlorë
 Për miratimin e P/V Për sistemimin e fëmijëve B.V në Qendrën e Zhvillimit PAK Vlorë
 Për miratimin e P/V Për miratimin e linjës rrethqytetëse për bashkinë Konispol
 Të ndryshme
Tematika që mori vëmendjen më të madhe gjatë kësaj mbledhjeje ishte në lidhje me buxhetin për vitin 2019, buxhetin afatmesëm 2019-2021 dhe programin buxhetor sipas udhëzimit të dhënë nga Ministria e Financave. Gjithashtu edhe pika e fundit Të ndryshme, ku ngjalli diskutim çështja e vendimit të Bordit administrativ të Bajkaj Land mbi dyfishimin e tarifës së bashkive për depozitimin e mbetjeve në këtë landfill, çka u orientua me planifikimin e një takimi me Bordin administrativ të Bajkaj Land me kryetarët e bashkive të jugut dhe përfaqësues të bashkisë Delvinë. Të gjitha vendimet u aprovuan unanimisht nga ana e këshilltarëve pjesëmarrës në këtë mbledhje.

 

17-18 nentor 2018

Bashkia Konispol në bashkëpunim me Agjencinë Gjermane për Zhvillim (GIZ) nëpërmjet Programit “Zhvillimi i Integruar i Qëndrueshëm i Rajonit Bregdetar Jugor” organizoi në datat 17-18 Nëntor aktivitetin Mandarina Fest. Këshillit i Qarkut Vlorë u përfaqësua në këtë aktivitet nga kryetari i qarkut dhe stafi i tij, të cilët u përfshinë në aktivitetet e ndryshme të organizuara me rastin e festës vjetore të mandarinës, festë e kthyer tanimë në një traditë identifikuese për bashkinë Konispol. Kjo festë synon promovimin e prodhimeve vendase, kulturës dhe traditës së pasur si dhe inkurajimin e investimeve të reja. Për këtë qëllim gjatë gjithë organizimi të festës ka shoqëruar panairi i prodhimeve lokale, ku “mbretëresha” e tavolinës ishte mandarina, prodhimi cilësor dhe i mirënjohur i kësaj zone. Aktivitetet ishin të shumëllojshme, që nga konkursi i vjeljes së mandarinës në plantacionet në Mursi, koncertit festiv, mesazheve motivuese nga ana e ministrit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural z. Niko Peleshi dhe ministrit të
Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit z. Blendi Klosi mbi mundësitë e promovimit dhe investimeve të ardhshme për fermerët përmes programeve të sapolançuara në kuadër të programit IPARD II. Pjesë e kësaj feste u bënë përfaqësues të ndryshëm të autoriteteve qendrore dhe lokale të qarkut të Vlorës, banorët vendas si edhe të interesuar e turistë të ardhur posaçërisht për t’u njohur dhe shijuar këtë aktivitet të veçantë festiv.

4-10 nentor 2018

Në datat 4-10 Nëntor, kryetari i këshillit të qarkut Vlorë mori pjesë në aktivitetin Albania Yours to Invest, që u organizua nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri-Britani e Madhe me fokus Nxitjen e Investimeve në 12 Qarqet e Shqipërisë. Sipas agjendës, si pjesë e delegacionit shqiptar kryetari u takua me deputetin laburist Z. John Grogan, në Parlamentin Britanik, i cili kishte në fokus progresin e Shqipërisë drejt Integrimit në ashkimin Evropian si dhe mbi potencialet e saj ekonomike, veçanërisht në fushën e turizmit. Takimi me një nga studiot më të mëdha, përfaqësuese të bizneseve ndërkombëtare me seli qendrore në Londër, ku u diskutuan lehtësirat fiskale dhe legjislative për investimet strategjike në turizëm dhe energji të rinovueshme, investime në fushën e hotelerisë dhe turizmit si dhe agrobiznes pati një interest ë veçaantë. Kryetari ofroi informacionin e përditësuar mbi prurjet turistike në portin e Sarandës dhe të Vlorës, si edhe mbi dy investimet e mëdha të qeverisë shqiptare: ndërtimi i aeroportit të Vlorës në Novoselë dhe investimi mbi energjitë e rinovueshme në Akërni të Vlorës, fituesi i së cilës së fundmi është lançuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
Gjithashtu kryetari u prit së bashku me homologët e tij nga qarqet e tjera të Shqipërisë në Këshillin e Hammersmith and Fulham nga Kryetarja e Bashkisë, Znj. Daryl Broën, me të cilën u diskutua mbi rolin e Shqipërisë në rajon, reformat e ndërmarra dhe vizioni për të ardhmen, zhvillimin e zonave urbane dhe rurale, duke adresuar edhe çështjet e ndërtimit të banesave sociale.
Kjo vizitë disa ditore u pasua edhe nga takime të tjera të fokusuara më së shumti në shkëmbimin e përvojave dhe përftimin e modeleve të suksesshme angleze që kanë maskimizuar potencialet natyrore dhe kulturore për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit.

 

26-29 tetor 2018

Në kuadër të bashkëpunimit institucional si dhe promovimit të potencialeve të territorit të qarkut Vlorë, kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë z.Ervis Moçka mori pjesë në aktivitetet e organizuara nga shoqata “Lidhja e Shqiptarëve të Rumanisë” me tematikë: "Rruga Europiane midis Craiovas dhe Vlorës"
Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë u takua gjithashtu me homologun e tij, kryetarin e qarkut Dolj (ku Craiova është pjesë), z. Ion Prioteasa. Ky takim u fokusua në bashkëpunimin e dy rajoneve në kuadër të programeve europiane. Qarku Dolj ofronte një eksperiencë të gjatë dhe pozitive në aspektin e hartimit dhe zbatimit të projekteve me fonde të BE-së, ndaj në këtë aspekt u diskutua edhe mundësia e ndarjes së kësaj experience midis stafeve respektive teknike, përveç mundësive të bashkëpunimit në projekte të përbashkëta.

8-11 tetor 2018

Në datat 8-11 Tetor 2018 u organizua në Bruksel Java Europiane për qytetet dhe rajonet. Ky është një event i përvitshëm që organizohet nga omisioni Europian në bashkëpunim me organizma të ndryshëm europianë me qëllim diskutimin e tematikave të rëndësishme: e ardhmja e kohezionit;  hvillimi territorial; edukimi, kultura dhe rinia; çështje detare; mjedisi, klima dhe energjia; përfshirja sociale dhe migracioni; zhvillimi ekonomik dhe  unësimi; bashkëpunimi ndërkombëtar dhe BE-ja si aktor global; agrikultura dhe ushqimi, kërkimi dhe inovacioni, qeverisja dhe kapacitetet administrative,  igjitalizimi dhe TIK. Java Europiane: Qytetet dhe Rajonet 2018 u cilësua ndryshe edhe premtimi i Europës. Kështu, ish ambasador i SHBA në BE, Anthony Gardner ndau pikëpamjen e tij se rajonet dhe qytetet e Evropës janë një pjesë e rëndësishme në adresimin e disa prej sfidave më të mëdha të Evropës, sepse e gjithë politika është lokale. Ai theksoi se, aleanca e natyrshme e BE-së [...] është me rajonet dhe qytetet e Evropës. Ndërsa presidenti Lambertz theksoi rëndësinë e eventit të javës europiane si platformë për rajonet dhe qytetet për një politikë të fortë të kohezionit. Sipas tij, kapaciteti kyç i kësaj ngjarjeje është mobilizimi i rajoneve dhe qyteteve, dhe, po aq sa rajonet kanë nevojë për Bashkimin Evropian, edhe BE-ja ka nevojë për rajonet. Ky event është konsideruar prej Komisionerit Creţu si ngjarja më e rëndësishme e politikës së kohezionit në Evropë […] duke qenë ëshmitarë të angazhimit serioz dhe të diskutimeve në mbështetje të politikës së kohezionit. Sipas tij, Parlamenti Europian dhe Komisioni duhet ta marrin  arasysh këtë dhe të shpejtojnë negociatat mbi propozimin e politikave të Komisionit. Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, si një prej përfaqësuesve shqiptaë në këtë event, por edhe si i ftuar në sesionin e veçantë të organizuar nga Asambleja e Rajoneve Europiane (AER) mori pjesë në sesionin:  ohezioni për zgjerimin: zhvillimi në një Bashkim më të fuqishëm, ku u diskutua se sa ka ndihmuar politika e kohesionit për të sjellë Ballkanin perëndimor më afër BE-së dhe si duket angazhimi i këtij rajoni në kuadër të negociatave dhe politikës së ardhme të kohezionit pas 2020. Ekspertët sollën në vëmendje edhe propozimet e ardhshme legjislative për kuadrin dhe instrumentet e politikës së kohezionit, të cilat mund të japin rezultatet më të mira për kohezionin social, ekonomik dhe territorial në funksion të një Bashkimi më të fuqishëm dhe më të zgjeruar. Gjithashtu, z. Moçka mori pjesë edhe në seminarin Migrantët, azilkërkuesit, refugjatët dhe zhvillimi ekonomik rajonal, ku, në kontekstin e një krize të rëndë globale të  efugjatëve që Europa është duke përjetuar, u shqyrtuan mënyrat, sipas të cilave qytetet dhe rajonet europiane mund të ndjekin për të përballuar sfidat e strehimit dhe integrimit të azilkërkuesve, refugjatëve dhe emigrantëve të tjerë, duke theksuar si urgjencat humanitare, ashtu edhe çështjet relevante socio-ekonomike.

8 tetor 2018

Më datë 8-9 Tetor 2018 Këshilli i Qarkut Vlorë mori pjesë në takimin e parë kick off të projektit “Pharem: Zhvillimi dhe aplikimi i një sistemi të bazuar në procese të avancuar oksidimi për trajtimin e ujërave të ndotura spitalore me qëllim largimin e përbërësve farmaceutike me qëndrueshmëri të lartë në mjedisin ujor”. Ky takim u zhvillua në Universitetin e Janinës, i cili është partneri lider i këtij projekti, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të të gjithë partnerëve. Për të përshëndetur këtë takim ishte i ftuar edhe konsulli shqiptar në Janinë z. Pervin Gjikuria.

Projekti do tw zbatohet pwr njw periudhw dy vjeccare shtator 2018 – gusht 2020 si pjesw e programit ndwrkufitar Greqi-Shqipwri 2014-2020.

Partneriteti:

 • Universiteti i Janinës / Komiteti i Kërkimit – Departamenti i Kimisë – LB1 / partneri Lider
 • Administrata e decentralizuar e Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore – PB2
 • Universiteti Spitalor i Janinës – PB3
 • Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë– PB4
 • Këshilli i Qarkut Vlorë – PB5
 • Spitali Rajonal Vlorë – PB6

Objektivat:

 • Monitorimi i përbërësve farmaceutikë në impiantet e trajtimit të ujërave të zeza në Spitalin Universitar të Janinës dhe Spitalin rajonal të Vlorës.
 • Hartimi dhe zhvillimi i planit pilot të bazuar në reaktorët fotokatalizues për degradimin e plotë të përbërësve farmaceutikë të përzgjedhur në rrjedhat e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura.
 • Optimizimi i parametrave të veprimit për rezultat optimal të heqjes së përbërësve farmaceutikë.
 • Vlerësim përfundimtar i funksionimit të sistemit pilot për heqjen e përbërësve farmaceutikë nga impiantet e trajtimit të ujërave.
 • Krijimi i Memorandumit të Mirëkuptimit midis partnerëve të projektit për qëndrueshmërinë e rezultateve të projektit dhe përfshirjen e mekanizmave të propozuar në impiantet e tjera të trajtimit të ujërave të ndotura.

Rezultatet:

 • Një mekanizëm monitorimi të përbërësve farmaceutikë në rrjedhën e impiantit të trajtimit të ujërave të zeza.
 • Një studim mbi efikasitetin e heqjes para dhe pas krijimit të impiantit të trajtimit fotokatalitik.
 • Një studim gjithëpërfshirës afatgjatë mbi efikasitetin teknik dhe financiar të mekanizmit të propozuar.
 • Një studim vlerësues mbi mekanizmin e trajtimit të ujërave të zeza.
 • Një mekanizëm të përhershëm për të mbështetur qëndrueshmërinë e rezultateve të projektit.

Bashkëpunimi në një kontekst rajonal dhe ndërkufitar i partnerëve të këtij projekti do të shërbejë në përmirësimin dhe zhvillimin e veprimeve të përbashkëta për kontrollin dhe mbrojtjen e mjedisit, në zhvillimin e një teknologjie inovatore të trajtimit të përbërësve farmaceutikë në ujërat e zeza spitalore, si edhe në krijimin e skemave pozitive të bashkëpunimit ndërkufitar dhe qëndrueshmërisë së rezultateve të projektit.

Këshilli i Qarkut Vlorë do të veprojë si partner në 3 paketa pune të projektit:

 • Paketa 1: Menaxhimi dhe koordinimi
 • Paketa 2: Komunikimi dhe shpërndarja e njohurisë
 • Paketa 5: Optimizimi i kushteve vepruese; vlerësimi final i veprimit pilot për mekanizmin fotokataliktik dhe transferimin e rezultateve.

Duke marrë në konsideratë rolin dhe funksionin e Këshillit të Qarkut Vlorë, përvojën e mëparshme në zbatimin e projekteve si dhe kriteret e partneritetit në këtë projekt specifik, qarku i Vlorës do të kontribuojë në koordinimin e palëve të interesuara, organizimin e takimeve të projektit dhe aktiviteteve informuese, promovimin e rezultateve në të gjithë territorin si dhe në krijimin e një klime bashkëpunimi në nivel rajonal midis institucioneve të Spitalit Rajonal Vlorë dhe Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe në nivel ndërkufitar me partnerët grekë.

4 tetor 2018

Këshilli i Qarkut Vlorë, si një nga partnerët në projekt, merr pjesë në takimin për fillimin e implementimit të projektit WasteRreact për menaxhimin e integruar të mbetjeve, i cili po zhvillohet në Janinë, pranë ambjenteve të Qarkut të Epirit.
Ky projekt është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Greqi - Shqipëri 2014 - 2020 dhe bashkon 7 rajone në zonën ndërkufitare me qëllim trajtimin e integruar të mbetjeve, stimulimin e riciklimit dhe zhvillim të gjelbër.
Këshilli i Qarkut Vlorë synon angazhimin e një tërësie aktorësh lokalë dhe rajonalë me qëllim implementimin e suksesshëm të projektit dhe zhvillimin e rajonit.

 

5 tetor 2018

Këshilli i Qarkut Vlorë, i përfaqësuar nga Kryetari Ervis Moçka mori pjesë si anëtar me të drejtë vote, në takimin e 4rt të Komitetit të Përbashkët Monitorues në Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar Greqi - Shqipëri 2014 - 2020.
Takimi i mbajtur në Prevezë ka rëndësi të veçantë për thirrjen e re të miratimit të projekteve strategjike të bashkëpunimit ndërkufitar.

Komiteti i përbashkët miratoi rregullat e thirrjes së 4rt e cila do të përqëndrohet në projekte mbi dy prioritete:
1.Rritja e efiçencës energjitike në institucionet dhe hapësirat publike
2. Ruajtja dhe promovimi i burimeve natyrore dhe kulturore me qëllim zhvillimin e turizmit ndërkufitar.

Këshilli i Qarkut Vlorë inkurajon të gjithë aktorët rajonal (institucione publike dhe organizata të shoqërisë civile - këto te fundit mund të konkurojnë vetën në prioritetin e 2të) që të marrin pjesë në thirrjen e 4rt, e cila do të shpallet së shpejti, dhe ofron gjithë mbështetjen e nevojshme për identifikimin e partnerëve të mundshëm nga pala greke.

27 shtator 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë z. Ervis Moçka mori pjesë në tryezën “ Adriatku, deti që bashkon veprimin për mbikëqyrjen dhe garantimin e sigurisë detare” të organizuar nga Këshilli i Qarkut Tiranë në bashkëpunim me struktura të rëndësishme të programeve europiane si Eurorajoni Adriatiko-Jonian dhe IPA Adriatik. Takimi u orientua në dy drejtime kyç: strategjiko politik të përfaqësuar nga drejtues politikë qendrorë dhe rajonalë dhe teknik, të përfaqësuar nga profesorë të Universitetit, ekspertë të fushës së sigurisë detare dhe specialist të mjedisit.

Tryezën e hapi kryetari i Këshillit të Qarkut Tiranë z. Aldrin Dalipi, i cili vuri theksin në rëndësinë e diskutimeve të kësaj tryeze, si nxitje e tryezave të tjera të këtij lloji, po ashtu edhe në përmirësimin e situatës së sigurisë detare vitet e fundit, të bazuar në të dhënat e organeve respektive të Shqipërisë dhe Italisë, ku, kjo e fundit prej vitesh bashkëpunon përmes Guardia di Finanza.

Zv Ministri i Mbrojtjes z. Petro Koçi bëri një panoramë të trafikimit të qenieve njerëzore, të nxitur nga kriza dhe flukset migratore nga Lindja në Europë këto vitet e fundit përmes Mesdheut. Gjithashtu ai theksoi se ekziston një ekuilibër midis vendeve që lagen nga deti Adriatik, i cili duket të jetë si një oaz i sigurisë. Italia, sipas zv ministrit është një aleat gjeostrategjik dhe vendi ynë mbështet çdo inisiativë me interesa reciproke që lidhet me çështje të sigurisë detare.

Drejtore e Bashkëpunimit Territorial dhe projekteve të BE-së në rajonin e Abbruzzios në Itali, njëkohësisht edhe pjesë e Autoriteti Menaxhues të IPA Adriatik 2007-2013 znj Paola Di Salvatore, e orientoi fjalën e vet në rëndësinë e programeve me fonde te BE-së dhe përdorimin e tyre për propozime të përbashkëta, përmes kapitalizimit të rezultateve të projekteve të zbatuara në periudhat e mëparshme.

 Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, z. Ervis Moçka, pasi bëri një panoramë të përgjithshme të organizmave që operojnë në territorin e qarkut të Vlorës përsa i përket sigurisë detare, solli shembullin konkret të menaxhimit të fluksit gjatë sezonit të verës prej autoriteteve të të dyja vendeve që bashkohen nga deti Adriatik. Përballë një situate, ku kapaciteti i trageteve në portin e Vlorës dhe cilësia e shërbimit të tyre linte për të dëshiruar përballë një prurjeje të madhe të turistëve, sidomos atyre italianë nga jugu i Italisë, u konsiderua urgjente nga autoritetet lokale dhe rajonale të të dyja vendeve, edhe në bashkëpunim me Konsullatën Italiane në Vlorë, zhvillimi i disa takimeve te përbashkëta për koordinimin e veprimeve dhe ofrimin e shërbimit në kohë dhe me cilësi. Vlora, edhe për vetë faktin që vitet e fundit ka pësuar një transformim nga investimet madhore që janë bërë është kthyer në një qytet atraktiv në zhvillim për turistët. Kështu, veprimet e përbashkëta që u ndërrmorën patën disa rezultate konkrete, ndikimi i të cilave u vërejt gjatë verës me praninë e shumë turistëve në rrugët, plazhet dhe restorantet në Vlorë.

Kjo tematikë u diskutua më pas në këndvështrimin e ekspertëve dhe të  ftuarve nga Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë dhe “Aleksandër Moisiu” Durrës në aspektin e transportit dhe sigurisë njerëzore, të krizës dhe fluksesve migratore, të mjedisit dhe biodiversitetit, të zhvillimit socio ekonomik dhe turistik. Cilësia e kësaj tryeze u blerësua edhe në aspektin e parashtrimit të problemeve aktuale, zgjidhja e të cilave lidhej ngushtë nga bashkëpunimi i ngushtë dhe reciprok i autoriteteve lokale, por edhe ato qendrore të të dyja vendeve përballë Adriatikut, Italisë dhe Shqipërisë. Diskutimet e kësaj tryeze nxorën në pah edhe domosdoshmërinë e pranisë së Shqipërisë në tryezat europiane politike dhe teknike, ku diskutohen dhe hartohen strategji dhe programe te përbashkëta për sigurinë detare.

24 shtator 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë z. Ervis Moçka mori pjesë  në takimin e Këshillit Konsultativ Qeveri Qëndrore - Vetëqeverisje Vendore, zhvilluar pranë ambienteve të Hotel Tirana International.
Një nga pikat e rëndësishme të këtij takimi ishte prezantimi i shoqëruar me diskutime mbi Strategjin Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore. Diskutimi u fokusua në një analizë të reformës territoriale dhe në çështje akoma të hapura si roli i Qarqeve dhe lidhja e tyre me zhvillimin rural.
Axhenda e takimit vazhdoi me prezantimin nga ana e Zv.Ministrave propozues të dy Projektligjeve dhe shtatë VKM të cilat priten të miratohen së shpejti, ku me rëndësi për t'u përmendur janë:
VKM - “Për miratimin e hartës së përditësuar të kufijve administrativo-territorial, të VKM-së së Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe
VKM “Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit midis administratorëve të ndërtesave të banimit, Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe Policisë së Shtetit”.

30 korrik 2018

 Mblidhet sot Komisioni i Mbrojtjes së Tokës , i drejtuar nga kryetari Këshillit të Qarkut Vlorë z. Ervis Moçka. Përbërja, organizimi dhe funksionimi këtij Komisioni parashikohen nga ligji nr. 9244 i vitit 2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”. Ky komision mblidhet për herë të parë në bazë të urdhrit të kryetarit të tanishëm të Qarkut Vlorë z. Moçka. Të pranishëm në mbledhje ishin anëtarët e KMT –së sipas VKQ ,Prefekti i Qarkut Vlorë, Drejtori i Policisë së Qarkut Vlorë , kryetarët e bashkive Himarë, Delvinë, Finiq, Konispol, Drejtori i Bordit të kullimit , Drejtori i Baseneve , Drejtoresha e QTTB-së , DAMT Qarkut Vlorë , ZAMT Delvinë, ZAMT Sarandë , Shërbimi pyjor Finiq, përfaqësues nga drejtoria e bujqësisë qarku Vlorë , Drejtori i ARM-së.

Sekretarja e komisionit të KMT-së, dhe drejtoresha e DAMT-së raportoi mbi situatën aktuale të tokës bujqësore dhe punës së kryer në bazë të evidentimit të raportimeve nga shtatë bashkitë e qarkut Vlorë.
Kryetari i Qarkut theksoi se kjo mbledhje është shumë e rëndësishme dhe mblidhet për rehabilitimin , evidentimin e tokës bujqësore dhe faktorët natyror dhe njerëzor që ndikojnë në funksionin e saj.
Së pari u diskutua mbi rëndësinë e 40 % e taksës së tokës bujqësore që si detyrim ligjor duhet të vihet në dispozicion për rehabilitimin e tokave bujqësore.
Së dyti u ra dakort për ngritjen e një komisioni me specialist të fushës për të evidentuar devijimet e shtretërve të lumenjve .
Pika tjetër e diskutimit ishte mbi mundësitë që ka Bordi i kullimit për pastrimin e kanaleve të para, të cilat janë në administrimin e tij si funksion kryesor.
Një pikë e fortë e diskutimit nga anëtarët e komisionit, kryesisht nga kryetarët bashkive të cilët kërkonin nga bordi i kullimit një bashkëpunim ndërinstitucional midis aktorëve lokal dhe vendorë.
Të gjitha rekomandimet do të paraqiten dhe diskutohen si projektvendime në mbledhjen e Këshillit të Qarkut Vlorë.

11 korrik 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, z. Ervis Moçka merr pjesë në mbledhjen e Këshillit Konsultativ të Qeverisjes Qendrore dhe Qeverisjes Vendore organizuar nga AMV - Agjensia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore,mbajtur në sallën “Anitigonea I” , Hotel Rogner.
Nën drejtimin e Zv. Ministres së Brendëshme Znj. Romina Kuko diskutimer u fokusuan në pesë pikat kryesore:
1.Modeli i programimit të transparencës dhe Sistemi i matjes për qeverisjen vendore.
2.Katër akte nënligjore mbi mbrojtjen sociale , lidhur me mbrojtjen e fëmijëve dhe mekanizmat e referimit të rastit në nivel vendor.
3. Një projektligj mbi organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit me fokus zhvillimin rural.
4.Një projektligj për disa ndryshime dhe amendime të ligjit 139/2015 “ Për Vetëqeverisjen Vendore” me fokus përfshirjen e diasporës.
5.Prezantim mbi menaxhimin e funksioneve të decentralizuara lidhur me infrastrukturën e edukimit shkollor .
Modeli i programit të transparences dhe sistemi i matjes së vetëqeverisjes vendore janë hartuar në kuadër të projektit STAR 2, IDM-Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në konsultim me KPDIMDP – Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me qëllim mbështetjen e bashkive të Shqipërisë për tejkalimin e sfidave për të siguruar transparencë dhe llogaridhënie efektive në nivel vendor .
Konsultimi i gjerë i këtyre instrumentave është një hap i rëndësishëm për finalizimin e modeleve.
Me përfundimin e këtij procesi, modeli do të aprovohet nga Komisioneri , duke u bërë i detyrueshëm për t’u zbatuar nga bashkitë.
Ky organizim mbështetet nga STAR2, financuar nga Bashkimi Evropian , Qeveritë e Suedisë, Italisë, Zvicrës dhe USAID, UNDP, si dhe qeveria shqiptare. Projekti zbatohet nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Shqipëri.

3 korrik 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka,mori pjesë në takimin për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta që u organizua në Gjirokastër. Pjesëmarrës në këtë takim ishin dhe Kryetari i Këshillit të Qarkut Gjirokastër,Prefekti i Qarkut Vlorë, Prefekti i Qarkut Gjirokastër, përfaqësues të njësive vendore të qarqeve Vlorë dhe Gjirokastër, përfaqësues të drejtorive rajonale të mjedisit dhe drejtoritë e shëndetit publik në prezencën e përfaqësuesit të Ministrisë së Energjitikës dhe Energjisë z.Isa Memia. Në takim u diskutua “Menaxhimi i integruar i mbetjeve të ngurta në Shqipëri”
Një studim sektori për nevojën në investime Masterplani i ( MIMN)
Takim për konsultim me aktorët vendorë
Zona e Mbetjeve Vlorë Jug-Gjirokastër
Fushat kyç për të përmirësuar menaxhimin e mbetjeve:Përveç përmirësimit dhe grumbullimit të depozitimit të mbetjeve Shqipëria si vend kandidat për të hyrë në BE ka detyrimin të përmbushë standartet e BE-s për MMN.
Këto standarte që kanë në fokus rikuperimin dhe trajtimin e mbetjeve janë transferuar në legjislacionin shqiptar.
Rikuperimi dhe riciklimi i 50% të rrymës së mbetjeve (Strategjia MM)
Trajtimi i mbetjeve organike para se të depozitohen (direktiva e BE-s për vend depozitimet)
Në takim u diskutua si shembull suksesi vend-depozitimi sanitar i menaxhuar nga Bajkaj Land,shoqëri ku Këshilli i Qarkut Vlorë është aksioner i vetëm.
U diskutuan problematikat ,sfidat si dhe çfarë duhet përmirësuar për menaxhimin sa më të mirë të mbetjeve , për të patur një mjedis sa më të pastër.
Gjithashtu u përmend si potencial rajonal për vend-grumbullimin e mbetjeve dhe për qarkun Gjirokastër falë infrastrukturës që pritet të shkurtojë distancat e transportit.
Aktivitetet rajonale të menaxhimit të mbetjeve janë:
1.Transferimi dhe trasnporti
2.Trajtimi i mbetjeve të pariciklueshme (përfshi trajtimin mekanik-biologjik dhe incenerimin)
3.Vend depozitimet sanitare.
Duke u bazuar tek struktura hapësinore, Lëvizshmëria, Numri i popullsisë dhe zhvillimi,sasitë e mbetjeve.
Fillimisht janë vizituar të gjitha qarqet ku janë evidentuar situate aktuale për menaxhimin e mbetjeve, sfidat kryesore si dhe planet dhe nismat që janë duke u zbatuar.Është ngritur një grup pune ndër-ministror me përfaqësues nga MIE dhe MTM për përgatitjen e Masterplanit MIMN I cili do të diskutohet me aktorët kryesorë para përgatitjes së versionit përfundimtar.

25 maj 2018

Rikualifikimi i Çezmës në fshatin Drashovicë (Vlorë)
Çezma e Drashovicës  ndodhet në sheshin përballë monumentit   të fshatit. Nga vitet 1800  banorët jetonin  pranë minierës së Strallit ,  në fshatin e vjetër rrënojat e të cilit gjenden edhe sot . Pas vitit 1912 banorët  u shpërngulën tek sheshi ku kishte shumë prurje të burimeve ujore, Uji ishte i pastër dhe shumë i ftohtë. Me shtimin e popullsisë  u ndërtua ura dhe çezma e fshatit. Këshilli i Qarkut Vlorë sipas kërkesës së komunitetit   ka miratuar dhe investuar në rikualifikimin e sheshit , për t’i dhënë  më shumë  gjallëri jëtës së banorëve të fshatit .Sheshi  është një vend qetësues , me pemë,  stola dhe ndriçim.

 Si ishte:

Si është:

 

11 prill 2018

Ekspertët e Këshillit të Qarkut Vlorë, janë duke marrë pjesë në Eventin e Lançimit te Thirrjes se Dyte per Projekt-propozime, Programi Interreg Adriatiko-Jonian (ADRION).

 11 prill 2018

Ditën e martë dt. 11 pranë ambjenteve të Këshillit të Qarkut Vlorë, në prani të Ministrit të Turizmit dhe Ambjentit dhe të Task Forcës u zhvillua një takim me qëllim regjistrimin e pronave shtet në zonat me përparësi zhvillimi turizmi.22 mars 2018

Ditën e enjte, datë 22 mars 2018, në kuadër të aktivitetit “Ministri në qarkun Vlorë”, Këshilli i
Qarkut Vlorë organizoi takimin informues të projektit “REAGO PËR MBETJET (WASTE
RREACT): Menaxhimi i integruar i mbetjeve për nxitjen e riciklimit dhe kompostimit në 7
rajonet nderkufitare”. Në këtë takim ishin të pranishëm: Ministri i Mjedisit dhe Turizmit z.
Blendi Klosi së bashku zv.ministren e mjedisit znj Ornela Cuci, deputetët e qarkut të Vlorës znj
Vilma Bello, z. Edi Leka, z. Fate Velaj, Prefekti i Qarkut Vlorë z. Flamur Mamaj, kryetari i
bashkisë Vlorë z. Dritan Leli si dhe titullarë dhe përfaqësues nga institucione të tjerë lokalë e
rajonalë: Agjencia e Zhvillimit Rajonal 4, Bajkaj Land sh.p.k, Inspektoriati Rajonal i Mjedisit,
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë, Qendra Rinore Vlorë,
etj.
Ky takim u hap me përshëndetjen e kryetarit të Qarkut Vlorë, z. Ervis Mocka, i cili u shpreh se
qarku i Vlorës është i ndjeshëm ndaj menaxhimit të mbetjeve, jo vetëm se është një qark i
fokusuar në zhvillimin e turizmit, por edhe se ka në menaxhim një landfill të rëndësishëm si ai në
Bajkaj, cka ka kërkuar një përqendrim cilësor të punës së qarkut në menaxhimin dhe përballjen
me vështirësitë dhe sfidat, edhe në koordinim me njësitë e qeverisjes vendore.
Në fjalën përshëndetëse Ministri Blendi Klosi i vuri theksin cështjes se, nëse Shqipëria nuk
pastrohet dhe kujdeset për mjedisin e vet në mënyrë të shëndetshme nuk mund të shndërrohet në
një destinacion të vërtetë turistik europian. Dhe kjo nuk është më një dëshirë, por një detyrë e
qeverisë në koordinim me njësitë vendore, por edhe me përfshirjen e bizneseve në shërbim të
qytetareve.
Zv ministrja Ornela Cuci, duke sjellë në vëmendje Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të
Integruar të Mbetjeve dhe Master Planin Kombëtar që pritet të finalizohet së shpejti nga
institucioni i ministrisë tregoi se kjo do të shërbejë si një sisitem i mirë rregullator në nivel
mbarëkombëtar duke ndaluar kësisoj, këtë situatë kaotike dhe dëmsjellëse për mjedisin me të
cilën përballemi cdo ditë.
Në koherencë me politikën dhe veprimet e qeverisë dhe me direktivat e BE-së për cështje të
mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve Këshilli i Qarkut Vlorë është angazhuar në programet
europiane me projekte konkrete në partneritete të qëndrueshme kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
Një prej projekteve të tillë të rëndësishëm për qarkun e Vlorës, por edhe më gjerë është projekti
strategjik REAGO PËR MBETJET, i cili u lancua në këtë takim dhe ka nisur zbatimin në 1 mars
2018. Këshilltarja për projektet komunitare, znj Valbona Avdullaj, gjatë prezantimit të projektit
nënvizoi elementët e cilësimit “strategjik” , si një projekt që do trajtojë një cështje të ndjeshme
për gjithë komunitetin, jo vetëm atë vlonjat, por në të gjithë territorin e pranueshëm të programit
ndërkufitar përmes partneritetit prej 7 qarqesh: Qarku Vlorë, Qarku Korcë, Qarku Berat, Qarku
Gjirokastër për palën shqiptare dhe Rajoni i Epirit, Rajoni i Maqedonisë Perëndimore dhe Rajoni
i Ishujve Jonianë për palën greke dhe me një qasje inovative në drejtim të menaxhimit të
integruar dhe kompostimit të mbetjeve përmes skemave të reja të mbledhjes së diferencuar dhe
trajtimit të mbetjeve.
Për Qarkun e Vlorës ky projekt do të fokusohet në Landfill-in Bajkaj Land dhe në tre bashkitë
jugore: Delvinë, Finiq dhe Konispol me veprimet pilot të nxitjes dhe monitorimit të mbledhjes së
diferencuar të mbetjeve përmes pajisjes me makina teknologjike dhe kosha riciklues për territoret
e të tre bashkive. Projekti i kushton një vëmendje të madhe fushatës ndërgjegjësuese të
popullsisë në të gjithë qarkun për mbledhjen e diferencuar të mbetjeve, fokusuar kryesisht te të

rinjtë e shkollave, që do të konkretizohen edhe me veprimet praktike pas pajisjes së shkollave me
koshat riciklues. Projekti ka një strukturë të përcaktuar të menaxhimit përmes katër paketave të
punës, ku në cdo paketë përcaktohet qartë veprimet që do ndërrmeren nga qarku si përfitues i
vecantë, por edhe në bashkëpunim me partnerët e tjerë të projektit, përvojat e të cilëve do të
shërbejnë pozitivisht në zbatimin korrekt dhe efektiv të këtij projekti.20 mars 2018

Diten e marte u mblodh ne ambjentet e hotel Tirana International Keshilli Konsultativ i
Qeverisjes Qendrore me Veteqeverisjen Vendore e organizuar nga Agjencia per Mbeshtetjen e
Veteqeverisjes Vendore (AMVV). Ne fokusin e kesaj mbledhjeje te radhes ishin tre projekt
vendime:
1) Projekt Vendimi per menaxhimin e integruar te mbetjeve;
2) Projekt Vendimi per ambalazhet dhe mbetjet e tyre;
3) Projekt Vendimi per integrimin europian.
Dy projekt vendimet e para u prezantuan nga znj Ornela Cuci, zv ministre e mjedisit dhe anetar i
keshillit, ceshtje qe i hapen rruge diskutimeve mbi problematikat qe perballin njesite vendore me
kete ceshtje, ashtu si edhe risive qe keto 2 projekt vendime sjellin ne koherence me direktivat e
BE-se.
Kryetari i Keshillit te Qarkut Vlore, ne cilesine e anetarit dhe funksionit te deleguar per te
perfaqesuar Shoqaten e Qarqeve te Shqiperise adresoi ceshtje aktuale qe njesite e veteqeverisjes
vendore hasin ne kete drejtim, duke sjelle praktiken e qarkut Vlore me menaxhimin gati 3 vjecar
te Landfilled-it te Bajkaj ne bashkepunim me bashkite jugore te qarkut.
Projekt vendimi per integrimin europian u prezantua nga drejtori i Agjencise per mbeshtetjen e
veteqeverisjes vendore z. Betim Murati dhe diskutimet u orientuan mbi permiresimet qe ky
projekt vendim do te sjelle ne rolin dhe angazhimin e njesive te veteqeverisjes vendore ne
procesin e integrimit europian.
Ne kete kontekst, z. Ervis Mocka solli ne vemendje rolin e qarqeve ne angazhimin dhe
perfshirjen ne programet nderkufitare me projekte zhvillimi te territoreve te tyre, ndersa propozoi
qe e gjithe kjo pervoje konkrete e qarqeve mund te sherbeje cilesisht ne kete proces per ngritjen e
kapaciteteve te strukturave qe pritet te formohen ne njesite e veteqeverisjes vendore.
Ai theksoi gjithashtu qe qarqet kane luajtur nje rol te rendesishem, jo vetem ne pjesemarrjen ne
programet me fonde te BE-se, por edhe ne aktivizimin krahas rajoneve europiane ne Komitete
dhe Ansamble Europiane, ne disa prej te cilave edhe me te drejte vote, duke sherbyer keshtu ne
te qenit promotore te vendit ne procesin e integrimit ne nivel europian.6 mars 2018

Gjatë javës së parë të muajit mars 2018 kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, z. Ervis Moçka firmosi Marrëveshjet e Partneritetit për dy projektet strategjike, WASTE RREACT/REAGO PËR MBETJET dhe SAVE WATER/KURSE UJIN. Në të dyja projektet Këshilli i Qarkut Vlorë është pjesë e partneritetit të qarqeve shqiptare dhe greke që përfshihen në Programin Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020: Qarku Berat, Korçë, Gjirokastër për palën shqiptare dhe qarku i Epirit, Ishujve Joniane dhe Maqedonisë Perëndimore për palën greke. Firmosja e Marrëveshjes së Partneritetit dhe kontratës nga ana e partnerit lider përcakton edhe nisjen për zbatimin e këtyre projekteve.

Që prej fillimit këto projekte janë konceptuar për t’u ardhur në ndihmë dhe mbështetje njësive vendore për dy çështje të rëndësishme dhe të prekshme për qytetarin: Menaxhimi i mbetjeve urbane dhe menaxhimi i ujit të pijshëm. Menaxhimi i mbetjeve urbane do të përqendrohet në pjesën jugore të qarkut duke u ardhur në ndihmë tre bashkive jugore Delvinë, Finiq dhe Konispol dhe menaxhimi i ujit të pijshëm, përmes një sistemi inteligjent të monitorimit të sasisë dhe cilësisë do të përqendrohet në njësinë administrative Novoselë të bashkisë Vlorë.

Të dyja projektet kanë të parashikuar mbështetje infrastrukturore, përdorim të teknologjisë inovative dhe një bashkëpunim të afërt me publikun e gjerë  përmes fushatave ndërgjegjësuese. Projektet do të zbatohen gjatë një afati të përaktuar kohor prej tre vjetësh.26 Shkurt 2018

Ditën e hënë datë 26 shkurt 2018, Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë Ervis Moçka dhe Prefekti i Qarkut Flamur Mamaj, zhvilluan një takim me Drejtuesin e Zyrës së koordinimit- GIZ në Shqipëri z. Hans-Jürgen Cassens.
Takimit i zhvilluar pranë ambjenteve të institucionit të Prefekturës, u fokusua mbi një analizë të bashkëpunimit midis GIZ -Albania dhe dy institucioneve të Qarkut si dhe mbi programin e ri që GIZ po përgatit mbi "Zhvillimin e zonave rurale". Në takim ekpertët e misionit të ardhur nga Gjermania shpjeguan se programi i ri do të bazohet në dy shtylla kryesore: 1. Turizmin rural 2. Bujqësia.
Kryetari Moçka dhe Prefekti Mamaj u fokusuan në një përshkrim të potencialeve turistike të Qarkut si dhe në nismat që kanë ndërmarrë shtatë bashkitë e Qarkut dhe vështirësitë që kanë hasur në lidhje me implementimin e strategjive në sektorin e turizmit.16 Shkurt 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë z. Ervis Moçka, ka zhvilluar sot një takim pune në Bashkinë e Filatit me ftesë të kryetarit të kësaj bashkie z. Spiro Papas. Takimi u fokusua mbi mundësinë e bashkëpunimit ,me qëllim përthithjen e fondeve nga projektet ndërkufitare të BE-së, për zhvillimin ekonomik dhe infrastrukturor të zonave të Bashkive Finiq dhe Konispol të Qarkut Vlorë dhe asaj të Filatit nga pala greke.15 Shkurt 2018

Këshilli i Qarkut Vlorë ditën e enjte, më datë 15 shkurt, ka organizuar një takim me përfaqësues të pushtetit qendror dhe vendor për të trajtuar problematikat mbi Landfillin e Bajkaj Land! Të pranishëm në këtë takim ishin, Kryetari Këshillit të Qarkut Vlorë z.Ervis Moçka, Zv. Minstrja e Mjedisit znj. Ornela Çuçi, përfaqësues nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si dhe përfaqësues të nivelit politik dhe specialistë të bashkive të Qarkut Vlorë.3 Dhjetor 2017

Intervista e kryetarit të Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka mbi situatën e përmbytjeve në Novoselë. Situata është e pakrahasueshme me vitin 2015. Shtabi i Emergjencave , super i organizuar për tu ardhur në ndihmë banorëve.

https://www.youtube.com/watch?v=pqt8pVpaqTg&feature=youtu.be29 Nëntor 2017

Në datën 29 Nëntor deri në 2 Dhjetor 2017 u organizua në Vlorë Forumi i Dytë i Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i forumit ishte të sillte së bashku studiuesit dhe politikëbërësit nga Ballkani Perëndimor dhe krijimin e sinergjisë, vendosjen e urave të komunikimit për shkëmbimin e njohurive dhe diskutimin e çështjeve të kërkimit dhe politikës së zhvillimit ekonomik rajonal dhe vendor. Qendra për Studime të Politikave Evropiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal në bashkëpunim me Akademinë Evropiane të Rajoneve dhe institucionet vendore, me mbështetje të Qeverisë Flamandre dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës bënë të mundur realizimin e këtij forumi 3 ditor.

Përveç si bashkë-organizator i forumit, Këshilli i Qarkut Vlorë mori pjesë në diskutimin që hapi forumi mbi të ardhmen e Ballkanit Perëndimor duke sjellë një perspektivë rajonale përmes përvojës së institucionit në përfshirjen e programeve europiane INTERREG. Këshilltarja për Programet Europiane dhe Projekteve në Këshillin e Qarkut Vlorë, znj Valbona Avdullaj, duke iu referuar praktikës pozitive të deritanishme të Qarkut Vlorë, të bazuar mbi vlerësimin e aseteve dhe potencialeve që ka Qarku Vlorë dhe një rrjeti të koordinuar bashkëpunëtorësh brenda dhe jashtë vendit, në nivel rajonal dhe ndër-rajonal, vuri theksin në rëndësinë që kanë partneritetet e qëndrueshëm për përfshirjen në projektet rajonale të zhvillimit me fonde të BE-së. Në këtë këndvështrim gjykojmë se këto programe janë një mundësi shumë e mirë për vendet e Ballkanit perëndimor, jo vetëm në drejtim të zhvillimit dhe kapërcimit të sfidave të përbashkëta, disa prej të cilave të natyrës ndërkufitare, por edhe si një mekanizëm në adresimin e disa çështjeve delikate që kërkojnë bashkëpunim dhe mirëkuptim. Zhvillimi i bashkëpunimit rajonal ndërkufitar është në të mirë të interesave të vendeve të rajonit e mund të shihet si faktor kyç në stabilitetin politik, prosperitetin ekonomik dhe sigurisë.

Perspektiva e ofruar nga Këshilli i Qarkut Vlorë ngriti interesin e përfaqësueses së Kroacisë mbi shkëmbimin e praktikave të të dyja vendeve të fokusuara në programet INTERREG, në ngritjen e urave të komunikimit me Kosovën në drejtim të patneriteteve të përbashkëta, e kërkuar nga përfaqësuesja e Kosovës, ashtu si edhe njohjen e Planit Strategjik të Qarkut Vlorë Emetime 0 nga ana e drejtorit të Qendrës Kërkimore Environment Europe në Oksford, Angli.

Duke besuar që ky forum nuk do të mbetet vetëm në kuadër të tre ditëve të diskutimeve të çështjeve të rëndësishme që influencojnë të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, Këshilli i Qarkut Vlorë e konsideron këtë aktivitet si vlerë të shtuar në realizimin e objektivave prioritare që ka marrë, në drejtim të qasjes europiane të zhvillimit të territorit.16 Nëntor 2017

Sot më 16 Nëntor 2017, u zhvillua Forumi i Komitetit Drejtues për promovimin dhe marketimin rajonal të zonave urbane e rurale dhe nxitjen e zhvillimit të turizmit në Bashkitë e Qarkut Vlorë. Në këtë takim mori pjesë Prefekti i Qarkut Vlorë, Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, Kryetari i Bashkisë Vlorë, Kryetari i Bashkisë Finiq, Drejtore e përgjithshme e AZHR, përfaqësues nga 7 Bashkitë e Qarkut Vlorë dhe Këshilli i Qarkut Vlorë, Drejtore e Drejtorisë Rajonale për Zonat e Mbrojtura, Drejtore e Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare dhe përfaqësues nga GIZ. Marka rajonale “South” është inisiativë e Këshillit të Qarkut Vlorë dhe është miratuar me vendim të tij. Ky “brand” i ri, i aprovuar nga Këshilli i Qarkut ka për qëllim që të shërbejë si hapi i parë i identifikimit dhe promovimit të territorit të qarkut të Vlorës me interesin e tërheqjes në mënyrë të konkurrueshme të tregut turistik brenda dhe jashtë vendit. Komiteti diskutoi lidhur me përdorimin e kësaj marke për zhvillimin e turizmit dhe produktet lokale vendase. Gjatë takimit u zhvilluan prezantime teknike lidhur me rëndësinë e brandimit rajonal, ku u ilustrua me shembuj brandimi duke u bazuar në rrugën e ndjekur për krijimin e një marke të përbashkët të dy rajoneve, një rajoni gjerman dhe një italian. U theksua se brandimi duhet të perceptohet fillimisht nga rezidentët, turisti duhet ta gjej atë që premton marka te vendasit, te prodhuesit e vegjël lokal, kjo në ndihmë të tyre pasi brandimi ndihmon në zgjerimin e tregut dhe krijimin e një identiteti të përbashkët.

Gjithashtu u prezantua draft-marrëveshja për politikën e promovimit të përbashkët të markës rajonale dhe draft-udhëzuesi për prodhuesit e markës rajonale “South”. Rëndësi të veçantë ka të japim zgjidhje dhe të gjejmë një treg më të gjerë për prodhuesit, pa harruar të japim rëndësinë e duhur çertifikimit të produkteve.Forumi për zhvillimin ekonomik rajonal dhe vendor

Çfarë të ardhme për Ballkanin Perëndimor?
Një vizion nga perspektiva lokale dhe rajonale.

Ky është titulli i Forumit për zhvillimin ekonomik rajonal dhe vendor, edicioni II-të, i cili është planifikuar të mbahet nga data 30 nëntor deri në datën 2 dhjetor, 2017 në Vlorë.
Ky është një forum tre-ditor mbi politikat lokale dhe rajonale të zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor. 
Ky forum është ndërkombëtar dhe organizohet nga CRLDS Shqipëri, në partneritet me Akademinë Evropiane të Rajoneve, Këshillin e Qarkut Vlorë, Universitetin “Ismail Qemali” mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe Qeveria e Flanders.
Forumi do të krijojë një platformë për dialog ndërkombëtar rreth çështjeve kyçe në këtë fushë. Gjithashtu do të shërbejë si një analizë dhe reflektim i përqasjes sonë në zhvillimin lokal dhe rajonal në perspektivën e një qasjeje operacionale dhe strategjike, për të harmonizuar politikat e zhvillimit në nivelin e Ballkanit Perëndimor përballë atyre evropiane në procesin e përgatitjes së vendeve tona për integrim të plotë në BE.
Në këtë forum do të jenë të ftuar studiues dhe politikë-bërës nga Ballkani Perëndimor, përfaqësues të qeverisjes qendrore dhe vendore, përfaqësues nga Dhoma e Tregtisë dhe biznesit, nga bota akademike, shoqëria civile, etj.

Ju bëjmë me dije se pjesëmarrja në këtë Forum është pa pagesë, por regjistrimi është i detyruar.

Për regjistrim konsultohuni me linkun:
http://crlds.org/forumi-i-zhvillimit-rajonal-dhe-lokal/


 

Close