Category: Political News

Vendime date: 28/09/2018

Raport per monitorimin dhe zbatimin e buxhetitit 8 mujor viti 2018 28 09 2018 Per miratimin e tavaneve perfundimtare te shpenzimeve te programit buxhetor afat-mesem 2019-2021 28 09 2018 Per miratimin e programit buxh ...

Vendime date: 20/12/2017

Keshilli i Qarkut Vlore, ne dt.20/12/2017 zhvilloi mbledhjen e radhes dhe te fundit per kete vit. Mbledhja u mbajt ne sallen e mbledhjeve prane Keshillit te Qarkut Vlore ku moren pjese 21 keshilltare ose 75% e tyre. Mble ...

Qarku Vlorë

Qarku Vlorë shtrihet në pjesën jugperëndimore të Shqipërisë dhe laget nga deti Adriatik dhe deti Jon. Sipërfaqja totale:        2706 km 2 Popullsia:                     188.795 banor Kufiri tokësor:          ...

Investimet

Investimet e Këshillit të Qarkut Vlorë Investimet për njësitë vendore konsiderohen si ndërhyrje periferike në integrim dhe harmonizim me investimet kryesore që qeveria qendrore dhe bashkitë po realizojnë. Këto llo ...

Close