Category: Vendime

Vendime date: 04/03/2016

Vendim Nr.1 -Per miratimin e buxhetit faktik 2015. 04 03 2016 Vendim Nr.2 -Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per vitin 2016. 04 03 2016 Vendim Nr.3 -Menaxhimi i burimeve natyrore te Qarkut Vlor ...

Close