Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi 2014-2020

Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi 2014-2020

Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi 2014-2020

Mbledhje ne Korce e Komitetit te Perbashket te Monitorimit te Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi 2014-2020

Diten e premte, date 14.07.2017 u mblodh ne Korce Komiteti I Perbashket I Monitorimit te Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi 2014-2020. Ky ishte takimi i trete i ketij Komiteti. Ky Komitet, i cili, ne esence te punes se tij ka monitorimin e procedurave te programit sipas kritereve te percaktuara, permes miratimit, refuzimit apo edhe rekomandimeve per mbarevajtjen e procesit eshte struktura lidhese midis Sekretariatit Teknik qe operon ne nivel teknik te Programit dhe Autoritetit Menaxhues. Takimi i trete i ketij Komiteti ishte shume i rendesishem, duke patur si ceshtje kryesore te axhendes se dites, diskutimin dhe aprovimin e projekteve te thirrjes se dyte te Programit. Numri i projekteve te paraqitura ne kete thirrje ishte shume i madh, 200 projekte, perfshirja e perfituesve ne projekte ishte ne nje raport deri diku te ekuilibruar, cka eshte nje tregues i rendesishem per palen shqiptare, qe po perfshihet aktivisht ne projekte te nje niveli te tille, krahas asaj greke me pervoje me te gjate ne kete drejtim.

Ne kete Komitet raporti i pjesemarresve me te drejte vote nga te dyja vendet nderkufitare eshte i barabarte, nente vota per palen shqiptare dhe nente vota per palen greke. Keshilli i Qarkut Vlore eshte nje prej anetareve me te drejte vote. Duke njohur paraprakisht ecurine e ketij procesi, Keshilli i Qarkut Vlore u ka bere thirrje institucioneve qe jane perfshire ne kete thirrje per t’u njohur me projektet e tyre, ne menyre qe edhe qasja e qarkut ne kerkesat per thithjen e projekteve te ishte e orientuar drejt projekteve cilesore dhe me impakt ne territorin e qarkut. Gjithashtu vlen te vleresohet edhe uniteti i qarqeve jugore shqiptare me te drejte vote ne mbeshtetjen dhe lobimin qe bene ne kete drejtim. Qarku i Vlores si institucion eshte perfshire aktivisht ne te dyja thirrjet e para te programit dhe eshte konsideruar nje prej institucioneve me numrin me te larte te projekteve te fituar. Edhe shperndarja e projekteve te vleresuar pozitivisht per gjithe territorin e qarkut te Vlores eshte i nje numri te larte, me nje shperndarje territoriale, institucionale dhe tematike te variueshme. Pas ketij takimi ky numer u rrit me disa projekte me shume qe do perfitohen nga institucione te qarkut te Vlores  fale nderhyrjes, lobimit te  qarkut te Vlores dhe mbeshtetjes se anetareve te tjere te Komitetit te Perbashket te Monitorimit.

Keshtu, ne thirrjen e dyte te Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi 2014-2020 jane vleresuar per financim 40 projekte.

AKSI I : 18 PROJEKTE TE FINANCUAR POZITIVISHT PER FINANCIM

Akronim Titulli Perfitues nga qarku Vlore
SaveSafeWater Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment
LESS-WASTE-II Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area
LED LEADING THE WAY TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC SCHOOLS AND PROPAGATE THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
BlueCoast Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance Bashkia Himare
CB Railway Initiative for improving cross border transport through rail connection between Krystallopigi and Pogradec
GREENPOINT-MOB Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling
4PlusCitizens Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All
G.A.T.E. Greece Albania Trans-sectoral Energy
EXTROVERT ROADS MUNICIPAL ROADS RESTORATION TO ELIMINATE ISOLATION OF MOUNTAINOUS AND DISADVANTAGED REGIONS
NET METERING Integration of Photovoltaic Plants for self-consumption under the Net Metering Concept in Public Buildings/Pumping Stations and Replacement of Low-Efficiency Municipal/Street Lighting with LED Lights
INTERNET OF BINS Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management Bashkia Sarande
ECO-FISH Ecological footprint in cross-border marine fish farming in Sagiada (Greece) and southern Albania Dhoma e Tregtise dhe Industrise Vlore
HCU Energy Optimization Energy Efficiency Optimization in Health Care Units
PhaRem Development and application of a system based on advanced oxidation processes for the treatment of hospital wastewaters in order to remove pharmaceutical compounds with high persistence in aquatic environment. Qarku Vlore, Spitali Rajonal Vlore, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore
RIVER 2 RIVER Joint Actions and Networking for Sustainable Management, Environmental Monitoring and Protection of Surface Waters Bashkia Himare
GREAT SUN GREece and Albania Towards SUstaiNability Bashkia Vlore
i-ALARMS Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System Bashkia Vlore
E-HORECA WANET Efficient Hotel Restaurant & Catering Waste Network Qarku Vlore, Bashkia Sarande

 

AKSI II: 22 PROJEKTE TE VLERESUAR POZITIVISHT PER FINANCIM

MileSTONES II Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources Bashkia Finiq, DRKK Vlore
PROSFORA Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania
IN ECO Innovative Economy Ecosystem
EXPLORAL Exploring the cultural heritage of the cross border region through a digital library and oral sources
HERBINNO Innovative actions towards the exploitation of pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-Albania
CBTB Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional gastronomy Dhoma e Tregtise dhe Industrise Vlore
POLYPHONIA THEMATIC TOURISM DEVELOPMENT THROUGH THE PRESERVATION OF POLYPHONIC MUSIC, UNIQUE ELEMENT OF THE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE DRKK Vlore
RYTHM Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments Bashkia Finiq
EXTRO-CULT Εnhancement   Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism
IDEA Investment Development and Empowerment Action AULEDA, Bashkia Himare
OLIVE_CULTURE Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs Qarku Vlore, QTTB Vlore
4ALL Accessible Tourism
CULTURE PLUS CULTURE BRANDING - STRENGTHENING EXTROVERSION
ACCEL Corporate Acceleration for existing ventures
Business Clubs Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area Universiteti “Ismail Qemali” Vlore
CULTURAL LANDS Greece and Albania Joint Initiatives for Cultural Preservation Through Innovative Actions
IT CULTURE DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUGH MULTIMEDIA TOOLS
InClust LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION AULEDA
THEMA New technologies in the service of developing interregional thematic routes
CULTURE LANDS Culture Lands
COMPLETE Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development Agjencia e Zhvillimit Rajonal 4
WINCOME Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favoured Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector

 

 

Related Articles

Close