Njoftime

Projekti strategjik ''SAVE WATER'' i realizuar ne Greqi në 26 Korrik 2018

Më datë 26 Korrik 2018 Këshilli i Qarkut Vlorë mori pjesë në takimin e parë të projektit strategjik “SAVE WATER / KURSE UJIN”: Përmirësimi i menaxhimit të ujit dhe infrastrukturës së furnizimit me ujë përmes teknologjisë SMART, politikave dhe instrumenteve”, takim që u zhvillua në Korfuz me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të të gjithë partnerëve si dhe përfaqësues të Sekretariatit të Përbashkët Teknik të Programit ndërkufitar në të cilën ky projekt do të zbatohet.
Projekti SAVE WATER / KURSE UJIN është një projekt tre vjeçar që do të zbatohet në zonën ndërkufitare me pjesëmarrjen e tetë partnerëve:
Rajoni i Ishujve Jonianë – partneri Lider,
Rajoni i Epirit
Qarku Vlorë
Qarku Korçë
Qendra e mjedisit – Rajoni i Maqedonisë Perëndimore
Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve të Janinës
Universiteti Jonian- Komiteti i Kërkimit.
Universiteti i shkencave të aplikuara në Maqedoninë Perëndimore
Objektivi kryesor i këtij projekti është rritja e kapacitetit të infrastrukturës ndërkufitare në menaxhimin e ujit përmes planifikimit dhe rehabilitimit të infrastrukturës së furnizimit me ujë të pijshëm duke përmirësuar monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm.
Rezultati i pritshëm i këtij projekti konsiston në përmirësimin e kapacitetit të monitorimit prej autoriteteve rajonale dhe vendore nëpërmjet aplikimit të mjeteve teknologjike me kosto të ulët – vendosjes së sensorëve në infrastrukturat ekzistuese të furnizimit me ujë të pijshëm, me qëllim reduktimin e humbjes së ujit, matjen dhe monitorimin e presioneve të ndryshme të shkaktuara nga njerëzit apo dhe ndryshimet klimatike.
Hartimi i hartave GIS për hartëzimin e burimeve të ujit, furnizimin, presionet dhe kërkesat prej popullatës.
Krijimi dhe përditësimi i një baze të dhënash me qëllim menaxhimin në vijimësi
Një plan veprimi specifik transnacional për parandalimin dhe zbutjen e rreziqeve
Rrjetëzim transnacional për njohjen dhe vlerësimin e presioneve të ujit të pijshëm
Portal për informacion dhe ndërgjegjësim si dhe aplikacion mobile të përdorshëm për qytetarët
Një rrjet SMART sensorësh për monitorimin efektiv të ujit të pijshëm
Veprime pilot me ndërhyrje në infrastrukturën e sistemit të furnizimit me ujë për implementimin e sensorëve në rrjet
Ky projekt për qarkun e Vlorës do të zbatohet në njësinë administrative Novoselë në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë, specialistët e njësisë administrative si dhe të Drejtorisë së Ndërrmarjes së Ujësjellësit Vlorë. Për veprimet pilot në sistemin e furnizimit me ujë në Novoselë është planifikuar instalimi i sistemit SCADA, zhvillimi i gjashtë puseve ekzistuese prodhuese, vendosja e sensorëve SMART në këtë sistem si dhe ngritja e një qendre kontrolli e monitorimi me të gjitha pajisjet e nevojshme elektronike për këtë qëllim.
Grupet kryesore të synuara që do përfitojnë nga ky projekt janë: popullsia lokale, administrata rajonale dhe njësitë vendore si dhe turistët.

Prezantimi ne kick off, SAVE WATER

23 korrik 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë  z. Ervis Moçka  mirëpriti në zyrën e tij përfaqësuesen e  Konsullatës  së  Përgjithshme  Italiane në Vlorë , Dott.ssa Luana Alita Micheli.
Znj. Micheli  i  dorëzoi z. Moçka  trofeun simbol të  edicionit të  tetë  të Regatës : Brindisi –Vlorë e akorduar për kryetarin e Këshillit të Qarkut Vlorë,  nga Presidenti i “ Lega Navale Italiana”.
Është  zhvilluar  edicioni  i tetë  " Brindisi-Vlorë, Regata  e Salentos ", Konkursi është  zhvilluar me datë 5 korrik deri me 8 korrik 2018 me  titullin " Pronti a collaborare nel settore turistico ","Gati për të bashkëpunuar në sektorin turistik “ .
Ky është edicioni i tetë i Regatës : Brindisi-Vlorë, por këtë vit risia është se  për herë të parë  siguron arritjen dhe ndalimin  e velierave në Vlorë .Për këtë u organizua një ceremoni shpërblimi me autoritetet shqiptare me rastin e   edicionit  të  tetë . Brindisi-Vlorë, Regata  e Salentos ",
Këtë vit, për më tepër, është dhe  përvjetori i njëzetë i zbarkimit  të shqiptarëve në Brindisi, në vitin 1991, dhe kjo garë është e dedikuar, pikërisht, për të kujtuar  zbritjen  masive në Brindisi dhe mikpritjen e tyre nga banorët .
Regata u konceptua me qëllim të ringjalljes së frymës së jashtëzakonshme të mikpritjes..
Ky aktivitet forcon raportet midis Italisë dhe Shqipërisë, Morën pjesë  të  gjithë të apasionuarit e velierave dhe të apasionuarit e detit, nga   dy qytetet , Brindisi dhe Vlora.
Consolato Generale d'Italia Valona

Informacion rreth zbatimit të VKM-së nr.329 (3 korrik 2018)

Këshilli i Qarkut Vlorë ,në zbatim të VKM – së nr.329, datë 16.05.2012 “Për kriteret e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” ka pasur këto raste për shqyrtim :
Situata për periudhën janar 2018 deri tani:
Të gjitha rastet janë inspektuar në vend, janë bërë matjet faktike dhe janë hartuar preventivat përkatës. Rastet që janë kthyer pa preventivin përkatës pranë bashkive respektive janë për arsye të mungesës së dokumentacionit të përcjellë pranë Këshillit të Qarkut Vlorë, tejkalimit të afateve të parashikuara në VKM nr. 329 datë 16.05.2012 si dhe mungesës së gjurmëve të ndodhjes së fatkeqësisë në momentin e inspektimit nga komisioni i vlerësimit të Këshillit të Qarkut Vlorë.

Janar – Korrik 2018

Bashkia Vlorë : Me preventiv 116 raste - Të kthyera zero.
Bashkia Himarë: Me preventiv 1 rast - Të kthyera zero.
Bashkia Selenicë: Me preventiv 90 raste - Të kthyera zero.
Bashkia Sarandë: Me preventiv 3 raste - Të kthyera zero.
Bashkia Konispol: Me preventiv 3 - Të kthyera 0
Për bashkinë Vlorë pesë raste i përkasin fatkeqësive natyrore (rënie zjarri) dhe 111 raste i përkasin përmbytjeve të fundvitit 2017.
Për bashkinë Selenicë pesë raste i përkasin fatkeqësive natyrore (rënie zjarri) dhe 85 raste tërmeti në muajin maj 2018.

23 maj 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka, priti në zyrën e tij një grup përfaqësues investitorësh.
Drejtoresha e Njësisë Ndërkombëtar të Bizneseve , pasi falenderoi kryetarin e Këshillit të Qarkut për mikpritjen , bëri të ditur interesin dhe vëmendjen e të huajve , si dhe qasjen e Shqipërisë si një terren të përshtatshëm për investime. Për këtë arsye kërkonin të njiheshin me situatën , tregun dhe bazën ligjore , si dhe procedurën që duhej të ndiqnin për të investuar.
Duke i uruar mirëseardhjen z. Moçka u parashtroi përfaqësuesve të investitorëve, situatën duke i njohur me problematikat dhe mundësitë e investimeve. Një prioritet theksoi z.Moçka ishte dhe ndërtimi i një aeroporti në Vlorë i cili do të ndihmojë në bashkëpunimin ndërmjet vendeve. Peisazhi i mrekullueshëm, përfundimi i projektit të lungomares, restaurimet e zonave të ndryshme urbane, prioriteti ndaj turizmit rural kanë ndikuar pozitivisht në përmirësimin e jetesës, si prurjen e turistëve të huaj si dhe interesin e organizatave , programeve dhe investitorëve për Shqipërinë.

Takimi Kick off i projektit ADRINET i realizuar ne Malin e Zi ne 12-13 Maj 2018

Në datat 17-18 Maj 2018 Këshilli i Qarkut Vlorë mori pjesë në takimin e parë Kick off të
projektit “ADRINET: Rrjeti Adriatik për Ekosistemin Detar”, projekt që do të zbatohet në
kuadër të Programit Ndërkufitar IPA II Itali-Shqipëri-Mal i Zi 2014-2020.
Projekti ADRINET do t’i fokusojë veprimet në përmirësimin e një plani të përbashkët trilateral
për ruajtjen e biodiversitetit dhe ekosistemit detar në rajonin e Pulias, qarkun e Vlorës dhe zonën
e Herceg Novit e Kotorit në Malin e Zi duke trajtuar posaçërisht fenomenin e “peshkimit
fantazëm”. Ky fenomen ndodh atëherë kur peshkatarët humbasin, hedhin apo braktisin rrjetat dhe
çdo material tjetër të përdorshëm për të kapur peshk në det. Rrjetat e peshkimit dhe çdo material
tjetër i prodhuar nga njeriu që përdoret për kapjen e peshqve dhe organizmave të tjerë detarë
bëhen objekt i peshkimit fantazëm, në rastet kur nuk mbikëqyren me përgjegjësi dhe bëhen
“kurthe” për peshqit dhe për të tërhequr si në një rreth vicioz të tjerë organizma detarë, duke
rezultuar në stoqe të tëra të peshqve të zhdukur. Nga ana tjetër materiali i prëdorur për pajisjet e
peshkimit kërkon dekada të tëra deri edhe shekuj për t’u shpërbërë, duke shkaktuar ndotje të
mjedisit detar.
Në funksion të ofrimit të alternativave më të mira për zgjidhje, qoftë edhe një praktike të
përbashkët pozitive për këtë çështje, projekti ADRINET ka parashikuar përcaktimin e një
strategjie të përbashkët për trajtimin e fenomenit në zonat e përfituesve si dhe inisiativës së
veprimeve pilot me rezultate konkrete. Nga ana tjetër projekti do të ofrojë shërbime, mbështetje
shkencore dhe trajnime për komunitetin e peshkatarëve në veçanti dhe të publikut konsumator në
tërësi.
Objektivi i përgjithshëm
Forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar mbi çështjet detare përmes përcaktimit të protokolleve dhe
mjeteve të përbashkëta të menaxhimit të peshkimit.
Objektivat:

1. Krijimi i një rrjeti ndërkufitar midis partnerëve në lidhje me praktikat më të mira mbi
peshkimin, specifikisht në shfrytëzimin dhe kontrollin e peshkimit fantazëm.
2. Krijimi i një grupi të qëndrueshëm Task Force mbi çështje të peshkimit dhe zbatimi i
qendrave të referencës për të dhënë mbështetje teknike dhe për të mbledhur të dhëna mbi
peshkimin dhe akuakulturën.
3. Transferimi i aftësive të përditësuara te ekspertët e peshkimit në lidhje me kontrollin
mikrobiologjik dhe kimik të ujit të detit.
4. Përcaktimi i një sistemi gjurmues dhe parandalues për peshkimin fantazëm.
5. Zbatimin e një strategjie të përbashkët për të luftuar fenomenin e peshkimit fantazëm
duke pastruar fundit e detit, sidomos në zonat me ndjeshmëri të lartë mjedisore.
6. Promovimi i peshkimit duke informuar publikun e gjerë dhe orientuar konsumatorin.
Partnerët e këtij projekti janë:

 Universiteti i Studimeve në Bari, Itali
 Bashkia e Kastros, Itali
 Bashkia e Herceg Novi, Mal i Zi
 Universiteti në Kotorr, Mal i Zi
 Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri
 Keshilli i Qarkut Vlorë, Shqipëri

Ky takim pati si qëllim, jo vetëm njohjen më nga afër të partnerëve dhe rolit të gjithsecilit në
këtë partneritet për zbatimin e projektit të përbashkët ndërkufitar, por edhe diskutimin e
çështjeve të rëndësishme për nisjen e projektit si: plani i përbashkët i aktiviteteve, plani i
prokurimit, procedura të raportimit dhe detaje specifike për modifikim të buxhetit, plani i
komunikimit dhe udhëzimet për kërkimin shkencor që do realizohet nga departamentet
akademike që janë përfshirë në projekt nga të treja vendet pjesëmarrëse.
Përveç përmbushjes së këtij qëllimi, ky takim shërbeu edhe për njohjen dhe ofrimin e
alternativave për zgjidhje të sfidave, që përgjithësisht përfituesit përballen gjatë zbatimit të
projekteve, të tilla si: mbulimi i kostos së bashkëfinancimit prej 15% , procedurat për
rimbursimin e TVSH, kushtëzimi i një llogarie të dedikuar për projektin nga lidhja e kontratës
midis partnerit Lider dhe Autoriteti Menaxhues, respektimi i procedurave tw prokurimit bazuar
ne legjislacionin vendas dhe PRAG, etj.
Duke konsideruar të rëndësishëm pjesëmarrjen në këtë takim të projektit me një tematikë
prioritare siç është peshkimi, por edhe krijimin e një partneriteti të qëndrueshëm me partnerë të
rinj për institucionin, Këshilli i Qarkut Vlorë mori pjesë me delegacionin e përbërë nga Kryetari
z. Ervis Moçka, Sekretari i Këshillit z. Vllasi Nasaj, Këshilltarja për projektet znj Valbona
Avdullaj dhe Drejtore e financës znj Jeta Xhelilaj.

Prezantimi i institucionit para partnerëve u fokusua në 4 pika kryesore:
 Roli dhe funksioni i qarkut bazuar në ligjin për vetëqeverisjen vendore
 Potencialet e qarkut Vlorë bazuar në Planin Strategjik 2011-2020 “Emetime 0”
 Përvojat e qarkut në përfshirjen e programeve të BE-së
 Roli i qarkut Vlorë në projektit ADRINET

Në këtë projekt qarku Vlorë do të jetë i përfshirë në zbatimin e 5 paketave të punës nga 6 paketa
në total të projektit.
 Paketa 1: Menaxhimi dhe koordinimi i aktiviteteve të projektit përmes pjesëmarrjes në
takimet e projektit dhe realizimit e zbatimit të planit të komunikimit.
 Paketa 2: Promocioni përmes fushatës ndërgjegjësuese për publikun e gjerë në median
lokale dhe kombëtare, realizimit të fletëpalosjeve dhe posterave informues.
 Paketa 4: Krijimi i një këndi informues dhe trajnues për komunitetin e peshkatarëve për
çështje që lidhen me peshkimin fantazëm. Kjo paketë do të synojë edhe realizimin e një ankete për            identifikimin e rrugëve dhe vendeve të peshkimit, të dhëna që do të transformohen elektronikisht në një     hartë GPS.

 Paketa 5: Ralizimi i një Marrëveshje të Përbashkët Mirëkuptimi midis tre vendeve duke
u fokusuar në politikat multilaterale dhe ndërkufitare për çështjen e peshkimit fantazëm.
 Paketa 6: Kjo paketë parashikon veprimet pilot që do të synojnë pastrimin e zonës së
përcaktuar detare nga rrjetat me ndihmën e anijeve të peshkimit dhe grupeve të zhytësve
që do të përfshihen në projekt. Përmes kësaj pakete do të realizohet edhe një sistem GPS
që do facilitojë gjithë veprimet e kësaj faze si edhe pajisjen e rrjetave të peshkakarëve me
mikroçipe për monitorimin dhe ndërhyrjet e nevojshme edhe pas përfundimit të projektit.

Pas një analize në terren të realizuar nga ekspertë të qarkut Vlorë këto veprime pilot do të
fokusohen ne Gjirin e Vlorës në zonat potenciale që mund të kenë problematikat më të theksuara
me çështjen e peshkimit fantazëm.
Për më shumë informacion gjeni informacionin e prezantimit bashkëngjitur.

Për më shumë: Prezantimi ne kick off ADRINET


Takim për  problematikën e linjave të transportit urban.

Më datë 19/02/2108 në sallën e mbledhjeve , Këshilli i Qarkut Vlorë organizoi një takim për  problematikën e linjave të transportit urban. Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga bashkitë  Drejtorë   të  Drejtorisë së Shërbimeve së bashku me specialistët përkatës.

Në takim u diskutuan oraret e stacioneve të qëndrimit dhe u arrit në një zgjidhje të dakortësuar  nga çdo bashki .


105 vjet Polici e Shtetit!

Kryetari z. Ervis Moçka mori pjese te, aktiviteti i zhvilluar nën përkujdesjen e drejtorit Gentjan Shehaj pranë ambjenteve të Drejtorisë së Policisë të Qarkut Vlorë. Të pranishëm Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, Prefekti i Qarkut, Kryetari i Bashkisë Vlorë, Konsullja e përgjithshme e Italisë, veteranë e familjarë të efektivëve të policisë.


Mbledhja e radhës së Këshillit të Qarkut të përcaktuar sipas rendit të ditës.

 

Më datë 20/12/2017 në sallën e mbledhjeve pranë Këshillit të Qarkut Vlorë u zhvillua mbledhja e radhës së Këshillit të Qarkut të përcaktuar sipas rendit të ditës.
Mbledhja u drejtua nga kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka, i cili theksoi përmbajtjen shumë të rëndësishme të kësaj mbledhje , pasi miratohet projekt buxheti afatmesëm përfundimtar për periudhën 2018 - 2020.

Në mbledhje anëtarët e Këshillit kaluan me shumicë vote :
- Miratimin e projektvendimit të strukturës së Këshillit të Qarkut Vlorë për vitin 2018 .
- Miratimin e projektvendimit të kalendarit të programit buxhetor afatmesëm vjetor “2019-2021”.
- Miratimin e projektvendimit të buxhetit të Këshillit të Qarkut Vlorë për vitin 2018.
- Miratimin e vendimeve për kalimin në pronësi të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri më 10.08.1991, e truallit funksional të tyre,kur nuk posedohen akte fitimi pronësie dhe për regjistrimin e tyre – Bashkia Vlorë, Bashkia Sarandë, Bashkia Delvinë.
- Miratimin e projektvendimit të sistemimit të një fëmije në Shtëpinë e Fëmijëve Shkollor Sarandë ,sipas kërkesës që Qarku merr nga Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve në çdo bashki.

Kryetari theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për një zhvillim të qëndrueshëm rajonal dhe një klimë pozitive ndërmjet aktorëve lokal dhe qeverisjes vendore në funksion të mirëqenies së banorëve të qarkut Vlorë.
Për më shumë informacion vizitoni faqen e Këshillit të Qarkut Vlorë, seksioni: Home > Këshilli > Vendime


Mbledhja e Katërt e Komitetit Drejtues të Programit "Zhvillimi i Integruar i Qëndrueshëm i Rajonit të Bregdetit Jugor"

Më 19 dhjetor 2017, u mbajt Mbledhja e Katërt e Komitetit Drejtues të Programit "Zhvillimi i Integruar i Qëndrueshëm i Rajonit të Bregdetit Jugor", me pjesëmarrjen e Z. Ervis Mocka Kryetarit te Këshillit të Qarkut Vlorë, Z. Gledian Llatja - Shef i Kabinetit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë; Z. Artan Shkreli - Zëvendësministër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë; Z. Hajrulla Çeku- Zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit dhe përfaqësues të tjerë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Kulturës, Agjencia e Planifikimit të Territorit Kombëtar, Bashkia Himare, Agjencia Kombëtare e Turizmit, AZHR4, GIZ Albania etj. Gjatë takimit u prezantuan disa aktivitete të mëdha të zbatuara nga fillimi i programit dhe u diskutuan disa çështje kyçe që duhen adresuar në të ardhmen e afërt. Vërejtje shumë konstruktive janë siguruar nga të gjithë pjesëmarrësit.


Festivalit Folklorik Tipologjik

Përfundon me sukses edicioni i XII- të i Festivalit Folklorik Tipologjik Kombëtar i Iso - Polifonisë i mbajtur nga data 24-25 nëntor 2017. Larmishmëri vlerash, ritesh, kostumografie të shpalosura nga grupet e ndryshme si Vlora,Librazhdi, Tepelena, Gjirokastra Saranda, Dropulli, Mallakastra, Himara, Skrapari, Gramshi si dhe grupi i valleve përshëndetës i Prizrenit nga Kosova. Ky festival u mundësua nga Ministria e Kulturës, Qendra Kulturore e Veprimtarive Folklorike, Këshilli i Qarkut Vlorë, Bashkia Vlorë,
Juria ishte e përbërë nga Thoma Gaqi, Vaid Kuçi, Beb Dobi, Meri Kume.
Drejtues artistik , Artur Dhamo
Të ftuar të pranishëm në ndarjen e çmimeve ishin dhe kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka Kryetari i Bashkisë z.Dritan Leli, Prefekti z Flamur Mamaj e tê tjerë.
Në natën finale, juria vendosi këto çmime:
Çmimi i Parë "Haxhi Dalipi" Grupi i Pilurit
Çmimi i Dytë "Neço Muko" Grupi i Cfakës, Gjirokastër
Çmimi i Dytë "Demir Zyko" Grupi i Gramshit
Çmimi i Tretë "Maliq Lila" Grupi i të Rinjve të Tepelenës
Çmimi i Tretë "Arap Çeloleskaj" - Të Rinjtë e Grupit të Tërbaçit
Çmimi i Tretë "Xhevat Avdalli" - Grupit të Dropullit
Çmimi Inkurajues "Kujtim Mici" të rinjtë e Sarandës "Zëri i Bilbilit"
Çmimi i Karrierës - Grupi i Grave të Kolonjës
Hedhësi më i mirë - Hedhësi i Grupit të Bilishtit
Marrësja më e mirë - Bejushe Bajramaj

 

Disa nga grupet pjesëmarrëse të Festivalit Folklorik Tipologjik . Mbresëlënëse dhe risi në këtë festival ishte përfaqësimi i grupeve të rinj, të cilët kënduan aq bukur dhe me pasion me zërat e tyre duke marrë dhe përçuar më tej isopolifoninë. Grupet me të rinj ishin Dropulli, Tepelena, Saranda, Të rinjtë e Tërbaçit.

 


Shtabi i Emergjencave Civile

Mblidhet, Shtabi i Emergjencave Civile në Prefekturën e Qarkut të Vlorës. Në mbledhjen e drejtuar nga prefekti Flamur Mamaj, ka marrë pjesë kryebashkiaku i Vlorës, Dritan Leli, dhe kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, Ervis Moçka. Shtabi është mbledhur për shkak të reshjeve të mëdha të shiut që mund të prekin edhe Vlorën në tre ditët në vijim. Më pas krerët e pushtetit lokal kanë inspektuar hidrovorin e qytetit të Vlorës dhe atë të Akërnisë.


"South" një hap më shumë drejt realizimit të identifikimit dhe promovimit të produkteve turistike dhe lokale të territorit të qarkut të Vlorës

Ne besuam që kur e krijuam. Sot një hap më shumë drejt realizimit të identifikimit dhe promovimit të produkteve turistike dhe lokale të territorit të qarkut të Vlorës, me Markën Rajonale "South".
U zhvillua sot takimi i Komitetit Drejtues për promovimin dhe marketimin rajonal të zonave urbane e rurale dhe nxitjen e zhvillimit të turizmit në Bashkitë e Qarkut Vlorë, mbështetur dhe organizuar nga GIZ Albania dhe AZHR4.
Marka rajonale “South” është inisiativë e Këshillit të Qarkut Vlorë dhe është miratuar me vendim të tij, me konsensusin e të 7 Bashkive dhe përfaqësuesve të tyre. Ky “brand” i ri, ka për qëllim që të shërbejë si hapi i parë i identifikimit dhe promovimit të territorit të qarkut të Vlorës me interesin e tërheqjes në mënyrë të konkurrueshme të tregut turistik brenda dhe jashtë vendit. Komiteti diskutoi lidhur me përdorimin e kësaj marke për zhvillimin e turizmit dhe produktet lokale vendase. Gjatë takimit u zhvilluan prezantime teknike lidhur me rëndësinë e brandimit rajonal. Gjithashtu u prezantua draft-marrëveshja për politikën e promovimit të përbashkët të markës rajonale dhe draft-udhëzuesi për prodhuesit e markës rajonale “South”. Rëndësi të veçantë ka të japim zgjidhje dhe të gjejmë një treg më të gjerë për prodhuesit, pa harruar të japim rëndësinë e duhur çertifikimit të produkteve.


Vizita nga ambasadorja greke

Ditën e enjte, 26.10.2017, kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka priti në zyrën e tij për një vizitë ambasadoren e Greqisë në Shqipëri, znj Eleni Sourani. Znj. Sourani ishte e shoqëruar nga z. Grigorios Gelavekouras, Zv/Ambasador dhe Këshilltar i Parë pranë Ambasadës.

 
Kjo vizitë u zhvillua në kuadër të njohjes dhe bashkëpunimit të institucionit që znj Sourani përfaqëson, edhe me institucionet vendore në 12 qarqet e Shqipërisë. Në këtë takim të parë në Qarkun e Vlorës, fokusi i bisedës u orientua në bashkëpunimin ndërkufitar, kryesisht për programin ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020 me fonde të BE-së, si një prej mekanizmave më të mirë për forcimin e bashkëpunimit midis dy vendeve dhe krijimin e mundësive për investime në territoret tona. Znj. Sourani u interesua për fazën e procesit të projekteve që janë fituar, duke shprehur gatishmërinë e mbështetjes për nxitjen e fillimit të zbatimit të projekteve.

  1. Moçka vlerësoi mbështetjen në këtë drejtim, ndërsa theksoi rëndësinë e projekteve, sidomos atyre strategjike me impakt të rëndësishëm në territor dhe lehtësimin e e procedurave burokratike që kanë ndikuar në zvarritje kohore për fillimin në kohë të zbatimit të projekteve të programit me Greqinë: “Ne kemi komunikim pozitiv dhe të frytshëm, jo vetëm me rajonet greke, pjesë e programit por edhe me bashkitë kufitare, ndaj, aq dinamik sa është ky bashkëpunim, po kaq, do ishte mirë të vijonte edhe ky proces që për hir të së vërtetës, është zvarritur nga procedura të gjata burokratike.”

Znj. Sourani tregoi gjithë disponibilitetin që zyra e saj do të vinte për lehtësimin e procedurave që mund të përbëjnë pengesa burokratike për zbatimin në kohë të këtyre programeve. Ky proces që ka nisur është në funksion të forcimit të bashkëpunimit midis dy vendeve që për nga historia, kultura, por edhe pozita gjeografike ndajnë gjëra të përbahkëta. Gjithashtu ajo shprehu përmes përvojës së saj të mëparshme, impaktin e faktorit diplomatik në procesin e rëndësishëm që Shqipëria është duke kaluar për anëtarësimin në familjen e madhe europiane.


20 shtator 2017

Ftesë për projektpropozime:

Këshilli i Qarkut në kuadër të reformës së re territoriale u ka dhënë prioritet problematikave të bashkive të cilat kërkojnë zgjidhje. Këshilli i Qarkut Vlorë e shikon me rëndësi të madhe angazhimin në këto kërkesa, si dhe një mundësi gjithëpërfshirëse për të gjitha bashkitë e qarkut, në kuadër të funksionit të harmonizimit dhe koordinimit, krijimit të frymës së bashkëpunimit për bashkitë përbërëse të tij.
Në kuadër të kërkesës zyrtare të bashkisë Sarandë, drejtuar Këshillit të Qarkut, për sistemimin e mbetjeve të ngurta të kësaj bashkie, kërkohet nga secila bashki një propozim konkret se ku mund të sistemohen këto mbetje inerte si dhe në mbështetje të Ligjit 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
Kjo është një mundësi e mirë jo vetëm në proçesin e zhvillimit të qarkut, por edhe në rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional. Duke bashkërenduar prioritetet dhe duke u takuar paraprakisht me projekt propozimet Tuaja, kemi mundësinë të zgjidhim dhe të përmirësojmë konkretisht iniciativa të tilla.
Ku hidhen momentalisht mbetjet inerte?
Si mendoni se mund të zgjidhet sa më mirë kjo situatë, duke marrë në konsideratë dhe mbrojtjen e mjedisit?
Ç’masa merren për hedhjen e inerteve në vende të papërcaktuara?
A është emergjent sistemimi i këtyre mbetjeve inerte?
Cili është propozimi Juaj konkret ?
Kushdo mendon se ka një projekt ide për sistemimin e mbetjeve inerte në bashkinë e Sarandës, është i mirëpritur të na kontaktojë.
Duke Ju falenderuar,jemi në pritje të projektpropozimeve Tuaja!

Close