Vendime date: 04/03/2016

Vendime date: 04/03/2016

Vendim Nr.1 -Per miratimin e buxhetit faktik 2015.

04 03 2016

Vendim Nr.2 -Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per vitin 2016.

04 03 2016

Vendim Nr.3 -Menaxhimi i burimeve natyrore te Qarkut Vlore.

04 03 2016 f1

04 03 2016 f2

Vendim Nr.4 -Per miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut per vitin 2016.

04 03 2016 f1

04 03 2016 f2

04 03 2016 f3

Vendim Nr.5 -Per miratimin e rregullores se Funksionimit te Administrates se Keshillit te Qarkut.

04 03 2016

Vendim Nr.6 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

04 03 2016

Vendim Nr.7 -Per ngritjen e komisionit te mbrojtjes se tokes.

04 03 2016

Vendim Nr.8 -Per ngritjen e komisionit keshillimor per dhenien e titujve vendore te nderit.

04 03 2016

Close