Vendime date: 04/09/2015

Vendime date: 04/09/2015

Vendim Nr.5 -Per nje ndryshim ne vendimin Nr.41, Dt.17/12/2014 ''Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore''.

04 09 2015 f1

04 09 2015 f2

04 09 2015 f3

Vendim Nr.6 -Per disa shtesa ne vendimin Nr.3, Dt.11/03/2013-2015 per miratimin e prioriteteve te invetimeve ne Qarkun e Vlores per vitin 2015.

04 09 2015

Vendim Nr.7 -Mbi miratimin e projektit: ''Rrjeti i ngushticave Euripiane - konference e partnereve''.

04 09 2015

Vendim Nr.8 -Per ndryshimin brenda buxhetit te Keshillit te Qarkut i miratuar me V.K.Q, Nr.02, Date 11/03/2015 .

04 09 2015

Vendim Nr.9 -Per miratimin e projektbuxhetit afatmeem te Qarkut 2016-2018.

04 09 2015

Vendim Nr.10 -Per emerimin e sekretarit te Keshillit te Qarkut.

04 09 2015

Close