Vendime date: 11/03/2015

Vendime date: 11/03/2015

Vendim Nr.1 -Per miratimin e buxhetit faktik 2014.

11 03 2015

Vendim Nr.4 -Per administrimin e vend-depozitimit te mbetjeve urbane Vlore.

11 03 2015

Vendim Nr.5 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

11 03 2015

Vendim Nr.6 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

11 03 2015

Vendim Nr.7 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

11 03 2015

Vendim Nr.8 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

11 03 2015

Vendim Nr.9 -Mbi miratimin e projektit: ''sherbimi rezidencial per vajza e gra te trafikuara, te dhunuara dhe ne rik trafikimi''.

11 03 2015

Close