Vendime date: 17/08/2015

Vendime date: 17/08/2015

Vendim Nr.1 -Mvi vertetimin e mandateve te anetareve te Keshillit te Qarkut Vlore.

17 08 2015 f1

17 08 2015 f2

Vendim Nr.2 -Mbi zgjedhjen e Kryetarit te Keshillit te Qarkut Vlore.

17 08 2015

Vendim Nr.3 -Mbi zgjedhjen e Zevendeskryetarit te Keshillit te Qarkut Vlore.

17 08 2015

Vendim Nr.4 -Mbi zgjedhjen e Kryetarit te Keshillit te Qarkut Vlore per periudhen 2015-2019.

17 08 2015

Close