Vendime date: 20/12/2017

Vendime date: 20/12/2017

Keshilli i Qarkut Vlore, ne dt.20/12/2017 zhvilloi mbledhjen e radhes dhe te fundit per kete vit. Mbledhja u mbajt ne sallen e mbledhjeve prane Keshillit te Qarkut Vlore ku moren pjese 21 keshilltare ose 75% e tyre. Mbledhja u drejtua nga kryetari i Keshillit te Qarkut Vlore z.Ervis Moçka, i cili uroi keshilltaret per mirseardhjen dhe per festat e fundvitit. Ne kete mbledhje u miratuan 11 vendime, nga te cilat 4 jane me karakter individual. Mbas shprehjes se ligjshmerise nga Prefekti i Qarkut Vlore te gjithe vendimet vleresohen te ligjshem. Ne vijim po publikojme te gjitha vendimet qe u moren ne kete mbledhje.

Vendim Nr.30 -Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per vitin 2018.

20 12 2017

Vendim Nr.31 -Projektbuxheti Afatmesem perfundimtar 2018-2020.

20 12 2017

Vendim Nr.32 -Per miratimin e kalendarit te programit buxhetor afat-mesem 2019-2021 dhe buxhetit vjetor 2019.

20 12 2017

Vendim Nr.33 -Buxheti 2018.

20 12 2017

Vendim Nr.34 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

20 12 2017

Vendim Nr.35 -Per sistemimin e femijes S.T ne shtepine e femijeve shkollor 6-18 vjec Sarande.

20 12 2017

Vendim Nr.36 -Per vendosjen e eshtrave te "Deshmorit te Atdheut" Xhevdet Qerim Shakohoxhaj, ne varrezat e deshmorve te Atdheut te qytetit te Vlores .

20 12 2017

Vendim Nr.37 -Per nje ndryshim ne vendimin e Keshillit te Qarkut Vlore Nr.23, date 20.07.2017 per miratimin e rregullores se procedurave per dhenien e "Titujve Vendor te Nderit".

20 12 2017

Vendim Nr.38 -Per miratimin e rishikimit te Programit te Transparences se Keshillit te Qarkut Vlore.

20 12 2017

Vendim Nr.39 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

20 12 2017

Vendim Nr.40 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

20 12 2017

Close