Vendime date: 28/09/2018

Vendime date: 28/09/2018

Raport per monitorimin dhe zbatimin e buxhetitit 8 mujor viti 2018

28 09 2018

Per miratimin e tavaneve perfundimtare te shpenzimeve te programit buxhetor afat-mesem 2019-2021

28 09 2018

Per miratimin e programit buxhetor afatmesem 2019-2021

28 09 2018

Vendim Nr.31 Per miratimin e Marreveshjes se Sherbimit

28 09 2018

Vendim Nr.32 Transferim aktivesh Bashkise Vlore

28 09 2018

Vendim Nr.33 Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me  10.08.1991 e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

28 09 2018

Vendim Nr.34 Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me  10.08.1991 e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

28 09 2018

Vendim Nr.35 Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me  10.08.1991 e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

28 09 2018

Vendim Nr.36 Per dhenien e titullit vendor ''Nderi i Qarkut Vlore Z. Skender Tena''

28 09 2018

Vendim Nr.37 Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror

28 09 2018

Vendim Nr.38 Per sistemimin e femijeve E.M dhe A.T ne shtepine e femijes shkollor ''Vangjel Pulla'' Sarande

28 09 2018

Vendim Nr.39 Per miratimin e marreveshjes operacionale ndermjet Ministrise se Europes dhe Punet e Jashteme dhe Keshillit te Qarkut Vlore

28 09 2018

Vendim Nr.40 Per miratimin e marreveshjes operacionale ndermjet Ministrise se Europes dhe Punet e Jashteme dhe Keshillit te Qarkut Vlore

28 09 2018

Vendim Nr.41 Per miratimin e linjes rrethqytetese per Bashkine Sarande

28 09 2018

Vendim Nr.42 Per miratimin e linjes rrethqytetese per Bashkine Himare

28 09 2018

Vendim Nr.43 Per miratimin e plan-veprimit per ngushticen e Otrantos dhe Korfuzit Projekti Passage

28 09 2018

 

Close