Këshilli i Qarkut Vlorë

Kontakte

E-mail:

info@qarkuvlore.gov.al

kryetari@qarkuvlore.gov.al

kabineti@qarkuvlore.gov.al

drejtoriaekonomike@qarkuvlore.gov.al


Tel:

+355 33 603334

+355 33 603332

 

Këshilli i Qarkut Vlorë
Pallati i Kulturës Labëria, kati 3
Rr. Kosova
Vlorë(AL) 9401