Këshilli i Qarkut Vlorë

Shkarko Aplikacione të projekteve

PROJEKTI SAVE WATER

PROJEKTI SAVE WATER
FURNIZIMI DHE DORËZIMI I PAJISJEVE PËR SISTEMIN E FURNIZIMIT TË UJËS
LOT 2 Sensorë për monitorimin e Sistemit të Furnizimit me Ujë (furnizimi dhe instalimi)

 

Shkarko Aplikacionin

Ketu mund te shkarkoni aplikacionin per platformat android. Kliko te shkarkosh Android
Ketu mund te shkarkoni aplikacionin per platformat iOS. Kliko te shkarkosh iOS