Këshilli i Qarkut Vlorë

Këshilltarët

Këshilli 2023-2027

BASHKIA Emer Mbiemer  Subjekti E-mail
1 DELVINË BESMIR   VELI PS besmirveli@hotmail.com
LUAN  SELIMI PSD luanselimi1992@gmail.com
2 SARANDË OLTION ÇAÇI PS info@oltioncaci@gmail.com
ERLIN   SULO PS suloeri@gmail.com
DRITAN  PEÇI PS tanipeci1@gmail.com
ZANA  PIRO PRSH zanapiro@gmail.com
JOLIO  DINE PLL jolio.dine@yahoo.com
3 SELENICË NERTIL  BELLAJ PS nertil.bellaj@gmail.com
ALEKSANDRA  ARSHIAJ PS gilardianoarshia@gmail.com
HEKTOR  GJOKA PS hetnorgjoka9@gmail.com
SOKOL HODAJ PADSH fatmirhodaj04@gmail.com
4 KONISPOL ERGEST DULE PS ergdule@gamil.com
EDLIR  AVDI PS edliravdi@gmail.com
5 HIMARË GJERGJ GORO PS giorgo.goro@gmail.com
GJERGJI  ILIADHI PS iliadhi.gjergji@gmail.com
QIRJAKO  MËRKURI LZHK qirjako22@icloud.com
MAKSI  VLASHI MEGA
6 FINIQ ROMEO  ÇAKULI MEGA romeocakuli95@gmail.com 
HARALLAMB PANDEHI PS llambispantechis@hotmail.com
ADELINA  HARIZI PS adelinaharizi@gmail.com
STAVRO  ÇEKO MEGA tsekosstavros@gmail.com
7 VLORE ERMAL DREDHA PS ermal.dredha@vlora.gov.al
ERVIS MOÇKA PS ervismocka@gmail.com
EVIS ALLUSHI PS evismemushi@yahoo.com
EGLANTINA IMERAJ PS egla.imeraj@yahoo.com
LILJANA BRESHANI PS protectmevlore@gmail.com
ANISA CENO PS anisaceno@gmail.com
GEZIM ÇAPO PS gezimcapoj2016@gmail.com
BESMIR  BRAHIMI PDIU besmirbrahimi1@gamil.com

 

 

Lista emërore e anëtarëve të Këshillit të Qarkut Vlorë 2019 – 2023
NR Emri Atesia Mbiemri Bashkia Subjekti E-mail
1 Dritan Leli Vlorë
2 Ervis Moçka Vlorë
3 Sulejmën Bubeqi Vlorë
4 Liljana Breshani Vlorë
5 Evis Allushi Vlorë
6 Ina Islamaj Vlorë
7 Teki Xhemalaj Vlorë
8 Mujo Shakaj Vlorë
9 Pëllumb Binaj Selenice
10 Mëno Besimaj Selenice
11 Hektor Gjokaj Selenice
12 Marjeta Koçiaj Himarë
13 Gjergj Goro Himarë
14 Aleks Tato Himarë
15 Elena Thanasi Himarë
16 Ritvan Hajdini Himarë
17 Adrina Gurma Sarandë
18 Shkëlqim Nikolla Sarandë
19 Krenar Bedaj Sarandë
20 Elona Mona Sarandë
21 Andri Dhima Sarandë
22 Majlinda Qilimi Delvinë
23 Ilda Boçi Delvinë
24 Kristo Kiço Finiq
25 Adelina Harizi Finiq
26 Harallamb Pandehi Finiq
27 Stavro Ceko Finiq
28

29

Shuaip

Shkëlqim

Beqiri

Shero

Konispol

Konispol