Këshilli i Qarkut Vlorë

Këshilltarët

 

 

 

Lista emërore e anëtarëve të Këshillit të Qarkut Vlorë dt 26/09/2019
NR Emri Atesia Mbiemri Bashkia Subjekti E-mail
1 Dritan Leli Vlorë
2 Ervis Moçka Vlorë
3 Sulejmën Bubeqi Vlorë
4 Liljana Breshani Vlorë
5 Evis Allushi Vlorë
6 Ina Islamaj Vlorë
7 Teki Xhemalaj Vlorë
8 Mujo Shakaj Vlorë
9 Pëllumb Binaj Selenice
10 Mëno Besimaj Selenice
11 Hektor Gjokaj Selenice
12 Marjeta Koçiaj Himarë
13 Gjergj Goro Himarë
14 Aleks Tato Himarë
15 Elena Thanasi Himarë
16 Ritvan Hajdini Himarë
17 Adrina Gurma Sarandë
18 Shkëlqim Nikolla Sarandë
19 Krenar Bedaj Sarandë
20 Elona Mona Sarandë
21 Andri Dhima Sarandë
22 Majlinda Qilimi Delvinë
23 Ilda Boçi Delvinë
24 Kristo Kiço Finiq
25 Adelina Harizi Finiq
26 Harallamb Pandehi Finiq
27 Stavro Ceko Finiq
28

29

Shuaip

Shkëlqim

Beqiri

Shero

Konispol

Konispol