Këshilli i Qarkut Vlorë

 • Këshilli i Qarkut Vlorë

  Bashkia Vlorë

  KONTAKTO
 • Këshilli i qarkut Vlorë

  Bashkia Himarë

  KONTAKTO
 • Këshilli i qarkut Vlorë

  Bashkia Sarandë

  KONTAKTO

Përshëndetje nga Kryetari i Qarkut Vlorë

Ju faleminderit qe po me lejoni tju sherbej si Kryetar i Qarkut Vlorë.
Së bashku të bashkojmë forcat për një qytet më të mirë.

Me Respekt,
Kryetari Ervis Moçka

News Latest News and Announcements

Njoftime

Njoftim për aplikim anëtar i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

NJOFTIM PËR APLIKIM  Anëtar i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar  Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015 “Për...

January 31, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve në  Këshillin e  Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin...

January 26, 2023

Read More

MOTI NË QARKUN VLORË

Mer pjes në qytetin tënd Mer pjes në qytetin tënd, Informohu me projektet, vendimet dhe aktivitetet

Njoftime Aktivitete dhe Evente

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë...

January 26, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për...

January 26, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e...

January 16, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

January 16, 2023

Read More