Këshilli i Qarkut Vlorë

 • Këshilli i Qarkut Vlorë

  Bashkia Vlorë

  KONTAKTO
 • Këshilli i qarkut Vlorë

  Bashkia Himarë

  KONTAKTO
 • Këshilli i qarkut Vlorë

  Bashkia Sarandë

  KONTAKTO

Përshëndetje nga Kryetari i Qarkut Vlorë

Ju faleminderit qe po me lejoni tju sherbej si Kryetar i Qarkut Vlorë.
Së bashku të bashkojmë forcat për një qytet më të mirë.

Me Respekt,
Kryetari Ervis Moçka

News Latest News and Announcements

Njoftime

Keshilli i Qarkut Vlorë – planifikimi i prokurimeve për projektet INTERREG

Regional Council of Vlore – procurement planning for INTERREG Projects The Regional Council of Vlore plans a series of procurement...

September 27, 2021

Read More

Njoftime

Njoftim Fituesi

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

September 21, 2021

Read More

MOTI NË QARKUN VLORË

Mer pjes në qytetin tënd Mer pjes në qytetin tënd, Informohu me projektet, vendimet dhe aktivitetet

Njoftime Aktivitete dhe Evente

Njoftime

Verifikim ngritje ne detyre

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

August 27, 2021

Read More

Njoftime

Verifikim levizje paralele

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e...

August 18, 2021

Read More

Njoftime

Rishpallje pergjegjes finance Buxhet-Sherbime

Rishpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese (Përgjegjës në Sektorin e Financës,...

August 6, 2021

Read More

Njoftime

Shpallje pergjegjes finance Buxhet-Sherbime

Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese (Përgjegjës në Sektorin e Financës,...

August 2, 2021

Read More