Këshilli i Qarkut Vlorë

Bashkia Sarandë

Saranda përfaqëson një prej ekosistemeve më të pasura me ndikime të dyfishta në tokë dhe në det në lidhje me zhvillimin e turizmit. Në anën jugore ndodhet gadishulli i Ksamilit dhe Butrinti, dy zona karakteristike për bukurinë e rrallë në lidhje me natyrën, potencialet ekologjike dhe vlerat arkeologjike. Qyteti i Sarandës përfshihet në një rreth të rrallë hidrografik për shkak të burimeve ujore dhe veçantisë së tyre, duke përfshirë lumin Bistrice, lumin Kalasa, lumin Pavlla, liqenin Buthrotum, si dhe burime të forta të Navaricës. Saranda ruan në gjirin e vet një thesar mijëvjeçar të një qytetërimi dhe kulture të lashtë, gjurmët e të cilave janë të pranishme edhe sot. Në Antikitet është e njohur me emrin Ohnesm, bazuar në legjendën e Trojanit sipas Virgjilit.

Për më shumë shihni në http://bashkiasarande.gov.al