Këshilli i Qarkut Vlorë

VENDIME

VENDIME KQ 2017

Mbledhje 20.12.2017

Vendim-nr-30   Vendim-nr-31    Vendim-nr-32    Vendim-nr-34    Vendim-nr-35

Vendim-nr-36    Vendim-nr-37    Vendim-nr-38    Vendim-nr-39    Vendim-nr-40

 

VENDIME KQ 2018

Mbledhje dt.21.03.2018

Vendim Nr. 1   Vendim Nr. 2   Vendim Nr. 3   Vendim Nr. 4 Vendim Nr. 5

Vendim Nr. 6  Vendim Nr. 7   Vendim Nr. 8   Vendim Nr. 9   Vendim Nr. 10   Vendim Nr. 11   Vendim Nr. 12

Vendim Nr. 13   Vendim Nr. 14   Vendim Nr. 15   Vendim Nr. 16   Vendim Nr.17   Vendim Nr. 18

Mbledhje dt. 27.06.2018 

Vendim Nr. 19    Vendim Nr. 20   Vendim Nr. 21    Vendim Nr. 22    Vendim Nr. 23

Vendim Nr. 24   Vendim Nr. 25   Vendim Nr. 26   Vendim Nr. 27     Vendim Nr. 28

Mbledhje dt. 28.09.2018 

vendimi nr 29  vendimi nr31    vendim nr 32  vendim nr. 33    vendim nr. 34     vendim nr. 35    vendim nr. 36

vendim nr. 37    vendim nr. 38     vendim nr. 39    vendim nr. 40     vendim nr. 41   vendim nr. 42  vendim nr 43

 

VENDIME KQ 2019

Mbledhje dt. 05.04.2019

Vendimi nr1   Vendimi nr4   Vendimi nr 5   Vendimi nr 6   Vendimi nr 7   Vendimi nr8

Mbledhje dt.  25.06.2019

Vendim nr 9  Vendim nr 11   Vendim nr 12   Vendim nr 13   Vendim nr 14

Mbledhje dt. 13.09.2019

Vendim nr 1  Vendim nr 2  Vendimi nr 3  Vendim nr 4

Mbledhje dt. 23.10.2019

Vendim nr 5  Vendim nr 6   Vendim nr 8  Vendim nr 9  Vendim nr 10  Vendim nr 11

Mbledhje dt. 27.12.2019

Vendim nr. 13    Vendim nr. 15   Vendim nr. 16 Vendim nr. 17   Vendim nr. 18   Vendim nr. 19

 

VENDIME KQ 2020

Mbledhje dt. 26.02.2020

Vendim nr.1   Vendim nr. 3   Vendim nr. 5   Vendim nr.6.   Vendim nr. 7

Vendim nr.8   Vendim nr.9   Vendim nr.10   Vendim nr.11

Mbledhje dt. 22.06.2020

Vendimi nr 12   Vendimi nr 14   Vendimi nr 15

Mbledhje 29.09.2020

Vendim nr.17   Vendim nr. 16

Mbledhje dt. 05.11.2020

Vendim nr.18  Vendim nr.19    Vendim nr.20    Vendim nr.21

Mbledhje dt. 28.12.2020

Vendimi nr. 24  Vendim nr. 26

 

VENDIME KQ 2021

Mbledhje dt. 02.03.2021

Vendimi nr. 3  Vendimi nr .4  Vendimi nr .5

Mbledhje dt. 22.07.2021

Vendim nr. 6    Vendim nr. 7  Vendim nr. 8    Vendim nr. 9

Mbledhje dt. 17.09.2021

Vendim nr. 12   Vendim nr. 13   Vendim nr. 14

 

VENDIME KQ 2022

Mbledhje dt. 15.03.2022

Vendim Nr. 3, date 15.03.2022 Vendim Nr. 4, date 15.03.2022  Vendim Nr. 5, date 15.03.2022  

Vendim Nr. 6, date 15.03.2022  Vendim Nr. 1, date 15.03.2022 Vendim Nr. 2, date 15.03.2022

Mbledhje dt. 09.06.2022

Vendim Nr. 11, date 09.06.2022  Vendim Nr. 12, date 09.06.2022  Vendim Nr. 13, date 09.06.2022  

Vendim Nr. 7, date 09.06.2022  Vendim Nr. 8, date 09.06.2022  Vendim Nr. 9, date 09.06.2022  Vendim Nr. 10, date 09.06.2022

Mbledhje dt. 08.07.2022

Vendim Nr. 16, date 08.07.2022  Vendim Nr. 17, date 08.07.2022  Vendim Nr. 14, date 08.07.2022  Vendim Nr. 15, date 08.07.2022

Mbledhje dt. 28.12.2022

Vendim Nr. 21, date 28.12.2022  Vendim Nr. 22, date 28.12.2022  Vendim Nr. 23, date 28.12.2022  Vendim Nr. 24, date 28.12.2022  

Vendim Nr. 25, date 28.12.2022  Vendim Nr. 26, date 28.12.2022  Vendim Nr. 27, date 28.12.2022  Vendim Nr. 28, date 28.12.2022

 Vendim Nr. 18, date 28.12.2022  Vendim Nr. 19, date 28.12.2022  Vendim Nr. 19, date 28.12.2023  Vendim Nr. 20, date 28.12.2022

VENDIME KQ 2023

Mbledhje dt. 13.03.2023

Vendim Nr. 4, date 13.03.2023  Vendim Nr. 5, date 13.03.2023  Vendim Nr. 1, date 13.03.2023  Vendim Nr. 2, date 13.03.2023

Mbledhje dt. 19.07.2023 – Kostituimi

Vendim Nr. 3, date 19.07.2023  Vendim Nr. 4, date 19.07.2023  Vendim Nr. 1, date 19.07.2023  Vendim Nr. 2, date 19.07.2023

Mbledhje dt. 19.09.2023

Vendim Nr. 9, date 19.09.2023  Vendim Nr. 10, date 19.09.2023  Vendim Nr. 11, date 19.09.2023  Vendim Nr. 12, date 19.09.2023  Vendim nr. 5, date 19.09.2023  Vendim nr. 6, date 19.09.2023 Vendim Nr. 7, date 19.09.2023  Vendim Nr. 8, date 19.09.2023

Mbledhje dt. 27.12.2023

Vendim Nr. 17, date 27.12.2023  Vendim Nr. 18, date 27.12.2023  Vendim Nr. 20, date 27.12.2023  

Vendim Nr. 13, date 27.12.2023  Vendim Nr. 14, date 27.12.2023  Vendim Nr. 15, date 27.12.2023  Vendim nr. 16, date 27.12.2023