Këshilli i Qarkut Vlorë

Vendime të Këshillit të Qarkut

VENDIME KQ 2017

Mbledhje 20.12.2017

Vendim-nr-30   Vendim-nr-31    Vendim-nr-32    Vendim-nr-34    Vendim-nr-35

Vendim-nr-36    Vendim-nr-37    Vendim-nr-38    Vendim-nr-39    Vendim-nr-40

 

VENDIME KQ 2018

Mbledhje dt.21.03.2018

 

Mbledhje dt. 27.06.2018 

 

Mbledhje dt. 28.09.2018 

 

 

 

VENDIME KQ 2019

Mbledhje dt. 05.04.2019

V

Mbledhje dt. 13.09.2019

 

 

VENDIME KQ 2020

Mbledhje dt. 22.06.2020

 

Mbledhje 29.09.2020

 

Mbledhje dt. 05.11.2020