Këshilli i Qarkut Vlorë

PARTNERËT

Këshilli i Qarkut Vlorë ka ngritur një rrjet të gjerë të partnerëve në disa nivele organizative.

Partnerë kombëtarë, rajonalë dhe lokalë publikë

Qarqet: KQ Tiranë, Berat, Korçë, Gjirokastër dhe Fier.

Bashkite e Këshillit të Qarkut Vlorë: Vlorë, Himarë, Sarandë, Selenicë, Konispol, Finiq, Delvinë.

 • Prefektura e Qarkut Vlorë
 • Ministritë: Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Mirëqënies dhe Rinisë
 • Fondi Shqiptar i Zhvillimit
 • Fondi i Zhvillimit Rajonal
 • Qendra e Transferimit Teknologjik Bujqësore, Vlorë
 • Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë
 • Drejtoria Rajonale Kulturës, Vlorë
 • Agjencia e Rajonale e Zonave të Mbrojtura, Vlorë
 • Agjencia e Zonave të Mbrojtura, Tiranë
 • Spitali Rajonal Vlorë
 • Autoriteti Portual, Vlorë
 • Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror
 • Drejtoria e Policisë së Qarkut

Partnerë kombëtarë, rajonalë dhe lokalë jopublikë

 • Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë,
 • Qendra Psiko Sociale “Vatra”, Vlorë
 • AULEDA: Agjencial për Zhvillim Rajonal
 • Qendra Rinore, Vlorë
 • Qendra Qendra për Edukim Social dhe Mjedisor, Vlorë
 • Qendra “Adriatiku”, Vlorë
 • INCA: Instituti për Ruajtjen e Natyrës, Vlorë
 • Akademia REALD, Vlorë
 • Shkolla e Lartë “Pavarësia”, Vlorë
 • Miliew Kontact Tiranë,

Partnerët ndërkombëtarë

Greqi

 • Rajoni i Epirit,
 • Rajoni i Maqedonisë Perëndimore,
 • Rajoni i Ishujve Jonianë
 • Bashkia e Nikolaos Skoufas (Greqi),
 • Bashkia Korfuz,
 • Bashkia Janinë,
 • Universiteti Jonian,
 • Universiteti i Janinës,
 • Universiti i Patras,
 • Universiteti Kombëtar Teknik i Athinës,
 • Instituti i Edukimit Teknologjik të Epirit,
 • Dhoma e Tregtisë së Lekfadës,
 • Dhoma e Tregtisë së Igumenicës,
 • INNOPOLIS, Korfuz

Itali

 • Rajoni i Puglias,
 • Provinca e Leçes,
 • CMÇ – Qendra Euro-Mesdhetare për Ndryshimet Klimatike
 • CIHEAMBari – Institut Kërkimor për agronominë
 • Universiteti i Salentos,
 • Universiteti i Salernos
 • Universiteti i Foggias,

Rrjeti ESI

 • Rajoni i Pas de Calais Francë,
 • Rajoni i Kentit Angli,
 • Rajoni i Kvarken në Finlandë

Partnerë ndërkombëtarë që operojnë në territor:

 • GIZ: Agjencia Gjermane për Zhvillim,
 • UNDP: Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara,
 • UNICEF: Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët,
 • IADSA: Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Shqipërinë; Banka Botërore

 

DOKUMENTE STRATEGJIKE

Plani strategjik i Qarkut Vlorë 2011-2020 “Emetime 0” është  dokument i hartuar në kuadër të Programit UNDPART GOLD 2 Albania me mbështetjen financiare të:

 • UNDP Albania – Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara për Shqipërinë
 • Bashkëpunimi Italian për Zhvillim – Ministria e Punëve të Jashtme
 • UNOPS – Zyra e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve

Është dokument i miratuar me vendim të Këshillit të Qarkut Vlorë

Për më shumë konsultoni dokumentin bashkëngjitur:

BNB: Programi i Menaxhimit të Burimeve Natyrore

Është një program i inicuar nga stafi i Këshillit të Qarkut Vlorë në vitin 2014 dhe i hartuar në bashkëpunim me ekspertët që operojnë në territorin e qarkut Vlorë sipas një metodologjie të qartë:

 • Inventarizimi i materialeve studimore në bashkëpunim me partnerët
 • Identifikim i problematikave në terren
 • Komunikimi me njësitë vendore
 • Analiza dhe hartimi i projekteve të mundshme
 • Është dokument i miratuar me vendim të Këshillit të Qarkut Vlorë

Për më shumë konsultoni dokumentin bashkëngjitur:

 

Vlerësimi i aseteve turistike të qarkut Vlorë

Ky dokument është përftuar si pjesë e projektit “Inventarizimi i potencialeve turistike të Qarkut Vlorë” të mbështetur nga GIZ: Agjencia Gjermane për Bashkëpunim në kuadër të projektit Zhvillimi i integruar dhe i qëndrueshëm i zonës bregdetare jugore të qarkut Vlorë”

Për më shumë konsultoni dokumentin bashkëngjitur: