Investimet

Investimet

Investimet e Këshillit të Qarkut Vlorë


Investitori : Këshilli i Qarkut Vlorë

Përfituesi : Bashkia Himarë

 1. Emërtimi i objektit : “Pikë Panoramike dhe Sportive në Llogara
 2. Vlera e kontratës fillestare : 15 819 855,912 lekë me TVSH
 3. Vlera e kontratës shtesë  : 3 143 731 lekë me TVSH
 4. Përfundimi i punimeve : Shtator 2016

Investitori : Këshilli i Qarkut Vlorë

Përfituesi : Bashkia Himarë

 1. Emërtimi i objektit : “Krijimi i një shtegu Trekking në Kanionin e Gjipesë”
 2. Vlera e kontratës : 8 608 251 lekë me TVSH
 3. Përfundimi i punimeve : Qershor 2016

 

Investitori : Këshilli i Qarkut Vlorë

Përfituesi : Komunat Novoselë dhe Shushicë

 1. Emërtimi i objektit : “Përmirësimi i kushteve të banesave për komunitetin Rom – Egjiptian në Komunat Novoselë dhe Shushicë të Qarkut Vlorë
 2. Vlera e kontratës fillestare :    5 919 680 lekë me TVSH
 3. Përfundimi i punimeve : Gusht 2015

 

Investitori : Këshilli i Qarkut Vlorë

Përfituesi : Bashkia Himarë

 1. Emërtimi i objektit : “Blerje dylbie 1 copë në kuadër të projektit Pikë turistike vrojtimi në Porto Palermo
 2. Vlera e kontratës fillestare : 573 600 lekë me TVSH
 3. Përfundimi i punimeve : Maj 2015

Close