Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime Punesimi

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e  Qarkut Vlorë

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në...

February 14, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve në Këshillin e  Qarkut Vlorë

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e ...

February 10, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve në  Këshillin e  Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin...

January 26, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë...

January 26, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për...

January 26, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e...

January 16, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

January 16, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve  në  Këshillin e  Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën  e lëvizjes paralele për pozicionin “Specialist Finance për...

January 16, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë  dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë  dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme...

December 28, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Specialist në Drejtorinë e...

December 28, 2022

Read More