Investimet

Investimet

Investimet e Këshillit të Qarkut Vlorë


Investimet për njësitë vendore konsiderohen si ndërhyrje periferike në integrim dhe harmonizim me investimet kryesore që qeveria qendrore dhe bashkitë po realizojnë. Këto lloj investimesh inkurajohen si pjesë e kuotës së të ardhurave mbështetëse që njësitë vendore derdhin për institucionin e qarkut.

Kështu, në kuadër të këtyre investimeve gjatë viteve të fundit janë realizuar:

 • Rruga e Llakatundit në Njësinë Administrative Shushicë,  Bashkia Vlorë
 • Projekti i Drashovicës
 • Projekti i rrugës në Finiq
 • Projekti "Veprat e Artit, Urat, Rrugët dhe Ujësjellesat në zonën e Lumit të Vlorës" u realizua me qëllimin e identifikimit, pastrimit dhe promovimit të këtyre veprave, si pjesë e trashëgimisë për zonën e Lumit të Vlorës. Ky projekt, i cili shërbeu si fazë e parë e një projekti të integruar për evidentimin dhe promovimin e gjithë objekteve kulturore në gjithë qarkun e Vlorës, projekt pilot për zonën e Lumit të Vlorës, u konkludua me një ekspozitë fotografish nga këto vepra në ambjentin e Muzeut historik për të gjithë qytetarët vlonjatë si dhe komunitetin turistik.

Investitori : Këshilli i Qarkut Vlorë

Përfituesi : Bashkia Himarë

 1. Emërtimi i objektit : “Pikë Panoramike dhe Sportive në Llogara
 2. Vlera e kontratës fillestare : 15 819 855,912 lekë me TVSH
 3. Vlera e kontratës shtesë  : 3 143 731 lekë me TVSH
 4. Përfundimi i punimeve : Shtator 2016

Investitori : Këshilli i Qarkut Vlorë

Përfituesi : Bashkia Himarë

 1. Emërtimi i objektit : “Krijimi i një shtegu Trekking në Kanionin e Gjipesë”
 2. Vlera e kontratës : 8 608 251 lekë me TVSH
 3. Përfundimi i punimeve : Qershor 2016

 

Investitori : Këshilli i Qarkut Vlorë

Përfituesi : Komunat Novoselë dhe Shushicë

 1. Emërtimi i objektit : “Përmirësimi i kushteve të banesave për komunitetin Rom – Egjiptian në Komunat Novoselë dhe Shushicë të Qarkut Vlorë
 2. Vlera e kontratës fillestare :    5 919 680 lekë me TVSH
 3. Përfundimi i punimeve : Gusht 2015

 

Investitori : Këshilli i Qarkut Vlorë

Përfituesi : Bashkia Himarë

 1. Emërtimi i objektit : “Blerje dylbie 1 copë në kuadër të projektit Pikë turistike vrojtimi në Porto Palermo
 2. Vlera e kontratës fillestare : 573 600 lekë me TVSH
 3. Përfundimi i punimeve : Maj 2015

Close