Këshilli i Qarkut Vlorë

March 9, 2020 Archive

Njoftime

Rikonstruksioni i rruges “Perparimi” – Njesia Administrative Novosele

Ky projekt ka konsistuar ne sistemimin e rruges “Perparimi”, nje aks ne Njesine Administrative Novosele, Bashkia Vlore. Ky aks eshte...

March 9, 2020

Read More