Këshilli i Qarkut Vlorë

NJOFTIM

March 26, 2020

Të nderuar qytetarë të Qarkut Vlorë. Në zbatim të urdhërave dhe udhëzimeve të organeve kompetente për marrjen e masave për të penguar përhapjen e virusit të Covid 19 ju informojmë se :
1-Deri me datën 3 prill 2020 mbyllet shërbimi fizik i vërtetimeve apo konfirmimeve të DAMT. Ky shërbim do të vazhdojë të ofrohet në formatin e zakonshëm me orar të reduktuar dhe vetëm për raste specifike. Aplikimet e tjera do të pranohen vetëm nëpërmjet postës.
Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar nëpërmjet zyrave postare dhe mandat pagesa për shërbimin e kërkuar mund të shkarkohen në sitin: www.qarkuvlore.gov.al, te zëri Shërbime-DAMT.

2-Shtyhet për një afat të pacaktuar mbledhja e planifikuar për tu zhvilluar gjatë muajit Mars e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës

 

Last modified: March 31, 2020

Comments are closed.