Këshilli i Qarkut Vlorë

Organizohet Info day e projektit Pharem

February 5, 2020

Këshilli i Qarkut Vlorë realizoi me sukses takimin informues të projektit ndërkufitar Pharem me pjesëmarrjen e gjerë të palëve të interesuara nga institucionet publike dhe jopublike, veçanërisht e përfaqësuesve të institucioneve akademike, profesorë dhe studentë nga Universiteti “Ismail Qemali”, Universiteti i Janines dhe Universiteti i Tiranës, si partnerë të këtij projekti.

 

Last modified: March 29, 2020

Comments are closed.