Këshilli i Qarkut Vlorë

Rishpallje pergjegjes finance Buxhet-Sherbime

August 6, 2021

Rishpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese

(Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve) – Kategoria  III a/1

2021-Shpallje-pergjegjes-finance-Buxhet-Shërbime e re

Last modified: September 22, 2021

Comments are closed.