Këshilli i Qarkut Vlorë

ardianfetahu Author

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE ( Specialist në Drejtorinë e...

July 9, 2024

Read More