Këshilli i Qarkut Vlorë

Web Admin Author

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë...

December 16, 2021

Read More

Njoftime

 Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimin e Territorit, kategoria III B

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për...

February 21, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per jurist, implementimi i projekteve

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen...

February 17, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per Specialist Urbanistike

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist për Urbanistikën dhe...

February 17, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit

Lënda: Njoftim për verifikimin paraprak për pozicionin “Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit” në Këshillin...

February 11, 2020

Read More

Njoftime

Ceremonia e 100 vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit

Ceremonia e 100 vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit. Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlore z. Ervis Mocka mori pjesë në ceremoninë...

October 15, 2019

Read More

Njoftime

Ceremonia e 75-vjetorit të Çlirimit të qytetit të Vlorës nga pushtuesit nazifashistë

Sot është organizuar ceremonia e 75-vjetorit të Çlirimit të qytetit të Vlorës nga pushtuesit nazifashistë.Me këtë rast në...

October 15, 2019

Read More

Projekte

Takimi i dytë i projektit Pharem

Më datë 20 qershor 2019 Këshilli I Qarkut Vlorë organizoi takimin e dytë të projektit “Pharem: Zhvillimi dhe aplikimi i një...

June 20, 2019

Read More

NjoftimeProjekte

Takim informues për projektin ndërkufitar SAVE WATER

Ditën e martë më 5 shkurt 2019 Këshilli i Qarkut Vlorë organizoi një takim informues për projektin ndërkufitar SAVE WATER:...

February 5, 2019

Read More