Këshilli i Qarkut Vlorë

Web Admin Author

Njoftime Punesimi

Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të...

February 23, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist në Drejtorinë e...

February 22, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e...

February 20, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjes paralele – Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës

   Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës,...

January 24, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Verifikimi paraprak për procedurën e lëvizjen paralele

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe...

January 24, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale

Shpallje  për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit,...

January 8, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Fituesit për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Këshilli i...

January 8, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Vlorë

Shpallje për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në institucionin e Këshillin e Qarkut...

January 8, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e Projekteve

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e...

December 15, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin Specialist në Këshillin e Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e...

December 7, 2023

Read More