Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime Punesimi

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor”

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

July 15, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist për Arsimin, Kulturën,...

July 13, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

LËVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist për Asistencë Juridike në...

July 13, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE (Drejtor në Drejtorinë e...

June 29, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në...

May 20, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit...

April 15, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE (Drejtor në Drejtorinë e...

March 29, 2022

Read More