Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime Punesimi

Njoftime Punesimi

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive  “Specialist Finance për Zbatimin e...

November 9, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

September 30, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve  në  Këshillin e  Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e...

September 26, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE (Drejtor në Drejtorinë e...

September 15, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit...

September 15, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale”,  në  Këshillin e  Qarkut Vlorë. 

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale”,...

September 13, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve” në  Këshillin e  Qarkut Vlorë. 

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe...

September 13, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Finance për Zbatimin e...

September 1, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve”, në Këshillin e Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist për Asistencë Juridike...

August 26, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale” në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën,...

August 26, 2022

Read More