Këshilli i Qarkut Vlorë

Z. Agron Sharra

June 28, 2016

Anëtar i  PD  datëlindja 15.05.1958  ka filluar 01.06.2007   ka mbaruar në 30.05.2010

Last modified: March 21, 2020

Comments are closed.