Këshilli i Qarkut Vlorë

Z. Agron Sharra

June 28, 2016

Anëtar i  PD datëlindja 15.05.1958  ka filluar 01.06.2007   ka mbaruar në 30.05.2010

Last modified: July 2, 2024

Comments are closed.