Këshilli i Qarkut Vlorë

Z. Anest Dhimojani

June 28, 2016

Anëtar i PD 28.03.1950 ka filluar ne 01.11.2011 ka mbaruar 12.06.2014

Last modified: March 21, 2020

Comments are closed.