Këshilli i Qarkut Vlorë

Z. Theodhori Shia

June 28, 2016

Anëtar i PS  datëlindja 01.10.1951 ka filluar 05.03.2004 dhe ka mbaruar 01.06.2007

Last modified: March 21, 2020

Comments are closed.