Këshilli i Qarkut Vlorë

Z. Bashkim Habili

March 21, 2020

Anëtar i PS datëlindja 25.03.1955 ka filluar 01.12.2000 dhe mbaruar me 04.03.2004

Last modified: March 21, 2020

Comments are closed.