Këshilli i Qarkut Vlorë

Dr. Ervis Moçka

Dr. Ervis Moçka ka lindur më 9 Mars 1981. Banon në Vlorë dhe është i martuar. Është diplomuar për “Shkenca politike dhe...

June 28, 2016

Read More