Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje pergjegjes finance Buxhet-Sherbime

August 2, 2021

Shpallje per levizje paralele, ngritje ne detyre ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese

(Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve) – Kategoria  III a/1

2021-Shpallje pergjegjes finance Buxhet-Shërbime

Last modified: September 22, 2021

Comments are closed.