Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime Punesimi

Njoftime Punesimi

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve, Sektori i Financës/Buxhetit

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Specialist Finance për Zbatimin e...

December 28, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Këshillin e  Qarkut Vlorë.

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në...

December 27, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë...

December 7, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e...

December 5, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për...

December 5, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

November 24, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit...

November 24, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Verifikimi paraprak për lëvizjen paralele për pozicionin Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit...

November 24, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë  dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë  dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e ulët dhe të mesme...

November 9, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive  “Specialist në Drejtorinë e...

November 9, 2022

Read More