Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime Punesimi

NjoftimeNjoftime Punesimi

Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit

Lënda: Njoftim për verifikimin paraprak për pozicionin “Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit” në Këshillin...

February 11, 2020

Read More