Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime Punesimi

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Vlorë

Shpallje për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në institucionin e Këshillin e Qarkut...

January 8, 2024

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e Projekteve

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e...

December 15, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin Specialist në Këshillin e Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e...

December 7, 2023

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Verifikimi paraprak të kandidatëve në Këshillin e Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën,...

November 24, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin, Çështjet Sociale dhe Zhvillimin e Projekteve

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin,...

November 15, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe...

November 15, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Verifikimi paraprak për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin “Drejtor” 

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit...

November 7, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Shpallje për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në institucionin e Këshillin e...

November 2, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak për Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e...

November 2, 2023

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”

Njoftim për verifikimin paraprak për procedurën e lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe...

October 26, 2023

Read More