Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime

Njoftime

Njoftim mbi verifikimin paraprak të kandidatëve të paraqitur për pozicionin “Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve” në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,...

May 22, 2020

Read More

Njoftime

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë të Qarkut Vlorë. Në zbatim të urdhërave dhe udhëzimeve të organeve kompetente për marrjen e masave për të...

March 26, 2020

Read More

Njoftime

ZHVILLOHET TAKIMI PROJEKTIT E-HORECA / Mars 2020

Takimi i projektit ndërkufitar E HORECA WANET u realizua ditën e martë 17 mars 2020 me partnerët e projektit përmes telekonferencës...

March 17, 2020

Read More

Njoftime

Rikonstruksioni i rruges “Perparimi” – Njesia Administrative Novosele

Ky projekt ka konsistuar ne sistemimin e rruges “Perparimi”, nje aks ne Njesine Administrative Novosele, Bashkia Vlore. Ky aks eshte...

March 9, 2020

Read More

Njoftime

Rehabilitimi i fushes se sportit – Njesia Administrative Novosele

Ky projekt ka konsistuar ne sistemimin e fushes se sportit prane shkolles Nj. A Novosele – Bashkia Vlore, kryesisht punime konstruksione...

February 25, 2020

Read More

Njoftime

 Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimin e Territorit, kategoria III B

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për...

February 21, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Nderi i Qarkut për z. Abaz Tahir Hoxha

  Këshilli i Qarkut Vlorë në datë 18 Shkurt 2020 organizoi ceremoninë e dhënies së titullit “Nderi i Qarkut” për Z....

February 20, 2020

Read More

Njoftime

Rikualifikimi urban i sheshit – Fshati Bolene

Ky projekt është në kuder te përmirësimit të infrastrukturës dhe rikualifikimit të qëndrave të banuara. Ndërhyrjet...

February 20, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per jurist, implementimi i projekteve

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen...

February 17, 2020

Read More