Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime

Njoftime

Rikualifikimi urban i sheshit – Fshati Bolene

Ky projekt është në kuder te përmirësimit të infrastrukturës dhe rikualifikimit të qëndrave të banuara. Ndërhyrjet...

February 20, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per jurist, implementimi i projekteve

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen...

February 17, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Shpallje per Specialist Urbanistike

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist për Urbanistikën dhe...

February 17, 2020

Read More

NjoftimeNjoftime Punesimi

Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit

Lënda: Njoftim për verifikimin paraprak për pozicionin “Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit” në Këshillin...

February 11, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Organizohet Info day e projektit Pharem

Këshilli i Qarkut Vlorë realizoi me sukses takimin informues të projektit ndërkufitar Pharem me pjesëmarrjen e gjerë të palëve të...

February 5, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Organizohet Info day e projektit Olive Culture

Këshilli i Qarkut Vlorë organizoi ditën e enjte, datë 30 Janar 2020 takimin e dytë të projektit ndërkufitar OLIVE_CULTURE Kontributi...

February 3, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Përfundon edicioni i XIII-të i Festivalit Kombëtar të Iso-polifonisë

Ka përfunduar në Vlorë Edicioni i XIII-të i Festivalit Kombëtar të Iso-polifonisë, ku janë ndarë këto çmime: * Çmimi i parë...

December 11, 2019

Read More

Njoftime

Mbledhje e jashtëzakonshme e Komisionit të Mbrojtjes Civile

Është zhvilluar sot takim i jashtëzakonshëm i Komisionit të Mbrojtjes Civile, me qëllim diskutimin e situatës pas tërmetit të...

December 2, 2019

Read More

Njoftime

Zhvillohet konferenca finale e projektit Passage – Arras, Francë

Zhvillohet konferenca finale e projektit Passage ne Arras, France. Këshilli i Qarkut Vlorë është partneri i vetëm jo-anëtar i BE i...

November 22, 2019

Read More

AktiviteteNjoftime

EURORAJONI / Nëntor 2019

Eurorajoni Adriatiko-Jonian zhvilloi në datat 4-5 Nëntor në Campobasso-Itali seminarin me temë: “Mbi rolin e qeverisjes me shumë...

November 5, 2019

Read More