Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime

NjoftimeProjekte

Waste Collection Equipment

Waste Collection Equipment Waste_Collection_Equipment.rar   Note/Shenim: (Documents are in compressed on .zip format, you need to...

August 12, 2022

Read More

NjoftimeProjekte

SUPPLY AND DELIVERY OF EQUIPMENT FOR THE WATER SUPPLY SYSTEM

SAVE WATER PROJECT SUPPLY AND DELIVERY OF EQUIPMENT FOR THE WATER SUPPLY SYSTEM Dosja Annex B8J3...

August 12, 2022

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor”

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

January 7, 2022

Read More

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës )  Lloji i diplomës “Agronom”, “Gjeodet”, “Gjeograf”,...

December 17, 2021

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë...

December 16, 2021

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,...

December 13, 2021

Read More

Njoftime

Shpallje per vend te lire pune “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,...

November 26, 2021

Read More

Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin,...

November 19, 2021

Read More