Këshilli i Qarkut Vlorë

Z. Bashkim Habili

Anëtar i PS datëlindja 25.03.1955 ka filluar 01.12.2000 dhe mbaruar me 04.03.2004...

March 21, 2020

Read More

Z. Sadrit Danaj

Anëtar i PS. Datëlindja 04.02.1967.  Koha e drejtimit 12 Qeshor 2014 deri 16  Prill 2017...

June 28, 2016

Read More

Z. Anest Dhimojani

Anëtar i PD. Datëlindja 28.03.1950 ka filluar ne 01.11.2011 ka mbaruar 12.06.2014...

June 28, 2016

Read More

Z. Ylli Pirro

Anëtar i PD datëlindja 30.05.1967 ka filluar me 02.08.2010 dhe ka mbaruar 01.11.2011...

June 28, 2016

Read More

Z. Agron Sharra

Anëtar i  PD datëlindja 15.05.1958  ka filluar 01.06.2007   ka mbaruar në 30.05.2010...

June 28, 2016

Read More

Z. Theodhori Shia

Anëtar i PS  datëlindja 01.10.1951 ka filluar 05.03.2004 dhe ka mbaruar 01.06.2007...

June 28, 2016

Read More