Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftime Punesimi

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit...

April 15, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE (Drejtor në Drejtorinë e...

March 29, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist në Drejtorinë e...

March 29, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialist”

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në...

March 7, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin “Drejtor”

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

February 15, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist”

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë...

February 10, 2022

Read More

Njoftime Punesimi

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor”

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e...

February 10, 2022

Read More