Këshilli i Qarkut Vlorë

zyraqarku Author

Njoftime Punesimi

Shpallje për Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve

Në zbatim të nenit 26,  të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit  të...

May 18, 2020

Read More

Njoftime Punesimi

Shpallje per specialist finance

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII...

May 18, 2020

Read More

Njoftime

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë të Qarkut Vlorë. Në zbatim të urdhërave dhe udhëzimeve të organeve kompetente për marrjen e masave për të...

March 26, 2020

Read More

Njoftime

ZHVILLOHET TAKIMI PROJEKTIT E-HORECA / Mars 2020

Takimi i projektit ndërkufitar E HORECA WANET u realizua ditën e martë 17 mars 2020 me partnerët e projektit përmes telekonferencës...

March 17, 2020

Read More

Njoftime

Rikonstruksioni i rruges “Perparimi” – Njesia Administrative Novosele

Ky projekt ka konsistuar ne sistemimin e rruges “Perparimi”, nje aks ne Njesine Administrative Novosele, Bashkia Vlore. Ky aks eshte...

March 9, 2020

Read More

Njoftime

Rehabilitimi i fushes se sportit – Njesia Administrative Novosele

Ky projekt ka konsistuar ne sistemimin e fushes se sportit prane shkolles Nj. A Novosele – Bashkia Vlore, kryesisht punime konstruksione...

February 25, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Nderi i Qarkut për z. Abaz Tahir Hoxha

  Këshilli i Qarkut Vlorë në datë 18 Shkurt 2020 organizoi ceremoninë e dhënies së titullit “Nderi i Qarkut” për Z....

February 20, 2020

Read More

Njoftime

Rikualifikimi urban i sheshit – Fshati Bolene

Ky projekt është në kuder te përmirësimit të infrastrukturës dhe rikualifikimit të qëndrave të banuara. Ndërhyrjet...

February 20, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Organizohet Info day e projektit Pharem

Këshilli i Qarkut Vlorë realizoi me sukses takimin informues të projektit ndërkufitar Pharem me pjesëmarrjen e gjerë të palëve të...

February 5, 2020

Read More

AktiviteteNjoftime

Organizohet Info day e projektit Olive Culture

Këshilli i Qarkut Vlorë organizoi ditën e enjte, datë 30 Janar 2020 takimin e dytë të projektit ndërkufitar OLIVE_CULTURE Kontributi...

February 3, 2020

Read More